ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดสด
มหกรรมธงฟ้า
ร้านอาหารธงฟ้า
บริการของเรา
คลังสินค้า/ไซโล/ห้องเย็น
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
กิจกรรม
LINK อื่น ๆ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
<ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหาร> <หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน>
 
ทำเนียบผู้ประกอบการ
 
จังหวัดมุกดาหาร
 

 

  ข้อมูลผู้ประกอบการข้าว

  ข้อมูลผู้ประกอบการมันสำปะหลัง

  ข้อมูลผู้ประกอบการกระเทียม

  ข้อมูลผู้ประกอบการก๊าซหุ้งต้ม

  ข้อมูลผู้ประกอบการโรงบรรจุก๊าซ

  ข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมี

  ข้อมูลผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร

  ศูนย์ตรวจสอบเครื่องชั่งกลาง

  ข้อมูลผู้ประกอบการค้าส่งน้ำตาลทราย

   ข้อมูลผู้ประกอบการไข่ไก่

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00050019
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหลังเก่า ชั้น 2
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4263-3375 , 0-4263-2445 แฟกซ์ 0-4263-3374 e-mail address : mukdahan@dit.go.th