ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดสด
มหกรรมธงฟ้า
ร้านอาหารธงฟ้า
บริการของเรา
คลังสินค้า/ไซโล/ห้องเย็น
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
กิจกรรม
LINK อื่น ๆ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
<ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหาร> <หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน>
my husband cheated on me my wife cheated on me with my father how to cheat on wife
gonorrhea and chlamydia symptoms site all stds

 

                                                      
 
  จำนวนคน

AmazingCounters.com


โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าสินค้าเกษตรแปรรูป
ปี 2558 จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
นางมะลิ อุระ ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชและเงินสด 5,000 บาท
ในงานประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2557/58

  ประกาศกรมการค้าภายใน

  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ค่าธรรมเนียมการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
 การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2558
 การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558
 การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น ปี 2558
 การแจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียม ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือกข้าวสาร ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558 (ฉบับที่2)

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
ออกตรวจกระเช้าปีใหม่

รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ ตลาดผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา (สุรนคร)อ.เมือง จ.นครราชสีมา

การเจราจาเชื่อมโยงตลาดผลไม้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดตราดกับผู้ประกอบการค้าส่งผลไม้และผู้แทนจาก Farm Outlet ตลาดส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกุดโง้งน้อย จังหวัดมุกดาหาร 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
 การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร


ศูนย์จำหน่ายสินเกษตรชุมชน(Farm Outlet)

บ้านกุดโง้งน้อย
จังหวัดมุกดาหาร

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์

กระบวนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 สนใจคลิ๊ก
  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทาง FACEBOOK สนใจคลิ๊ก !!!
   
   สรุปผลการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 จังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน และ ภาพประกอบ 
 

 ราคาสินค้า  
 
                   

 สภาพอากาศวันนี้


การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร
+more
ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
+more
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2555
+more
ราคาน้ำมัน
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะราคาข้าว
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะและราคาสุกร
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะและราคาไก่เนื้อ
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะราคาและสถานการณ์ไข่ไก่
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะราคามันสำปะหลัง (สก.6)
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานสถานการณ์และราคาผัก
จังหวัดมุกดาหาร
+more
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00052912
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหลังเก่า ชั้น 2
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4263-3375 , 0-4263-2445 แฟกซ์ 0-4263-3374 e-mail address : mukdahan@dit.go.th