LINK อื่น ๆ
ร้านอาหารธงฟ้า
บริการของเรา
คลังสินค้า/ไซโล/ห้องเย็น
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
กิจกรรม
ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดสด
มหกรรมธงฟ้า
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
<ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหาร> <หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน>
my husband cheated on me my wife cheated on me with my father how to cheat on wife
gonorrhea and chlamydia symptoms site all stds
hiv rash pics read hiv aids south africa
hiv in africa pictures of hiv rashes aids transmission
women wanting to cheat go so your wife cheated on you
why women cheat on their husband i cheated on my husband how to catch a cheater
cheat on husband how women cheat My girlfriend cheated on me

 

                         
                           
 
  จำนวนคนผู้เข้าชมเว็บไซต์
   ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558ด่วนรับจำนวนจำกัด! ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมส่งใบสมัครธงฟ้าจังหวัดมุกดาหาร 59
ดาวน์โหลด

ส่งFAX มาที่ 042-633374นายสมชาติ สร้อยทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจเยี่ยมตลาด Fram Outlet บ้านกุดโง้ง จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าสินค้าเกษตรแปรรูป
ปี 2558 จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
นางมะลิ อุระ ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชและเงินสด 5,000 บาท
ในงานประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2557/58

  ประกาศกรมการค้าภายใน

  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ค่าธรรมเนียมการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
 การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2558
 การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558
 การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น ปี 2558
 การแจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียม ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือกข้าวสาร ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558 (ฉบับที่2)

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
ออกตรวจกระเช้าปีใหม่

รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ ตลาดผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา (สุรนคร)อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
 การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร


ศูนย์จำหน่ายสินเกษตรชุมชน(Farm Outlet)

บ้านกุดโง้งน้อย
จังหวัดมุกดาหาร

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานธงฟ้า AEC
จาก 2 - 6 ตุลาคม 2558 เป็นวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2558
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขณะนี้ปิดรับสมัครร้านค้าแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา
  กระบวนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 สนใจคลิ๊ก
   สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทาง FACEBOOK สนใจคลิ๊ก !!!
   สรุปผลการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 จังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน และ ภาพประกอบ 
 

 ราคาสินค้า  
 
                   

 สภาพอากาศวันนี้


your wife cheated on you cheat on your spouse i want my wife to cheat
how to know your wife cheated read want to cheat on my wife
marriage counselor joke classic adult jokes jokes stories humor funny go free adult book store stories pictures
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร
+more
ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
+more
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2555
+more
ราคาน้ำมัน
จังหวัดมุกดาหาร
my husband cheated on me maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com love affairs with married men

+more
รายงานภาวะราคาข้าว
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะและราคาสุกร
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะและราคาไก่เนื้อ
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะราคาและสถานการณ์ไข่ไก่
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะราคามันสำปะหลัง (สก.6)
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานสถานการณ์และราคาผัก
จังหวัดมุกดาหาร
my husband cheated on me maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com love affairs with married men

+more
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00057748
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหลังเก่า ชั้น 2
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4263-3375 , 0-4263-2445 แฟกซ์ 0-4263-3374 e-mail address : mukdahan@dit.go.th