LINK อื่น ๆ
ร้านอาหารธงฟ้า
บริการของเรา
คลังสินค้า/ไซโล/ห้องเย็น
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
กิจกรรม
ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดสด
มหกรรมธงฟ้า
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
<ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหาร> <หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน>
my husband cheated on me my wife cheated on me with my father how to cheat on wife
gonorrhea and chlamydia symptoms site all stds
hiv rash pics read hiv aids south africa
hiv in africa pictures of hiv rashes aids transmission
women wanting to cheat go so your wife cheated on you
why women cheat on their husband i cheated on my husband how to catch a cheater
cheat on husband how women cheat My girlfriend cheated on me
find an affair sigridw.com meet and cheat
adult xxx stories read perverted stories adult video on demand
call history log how to check phone call history online longest phone call in history
best free pharmacy discount card prescription cards walgreens photo coupons in store
coupons for viagra 2015 singlvkuchyni.cz discount prescription card
diflucan imitrex levaquin 750mg
viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription buy viagra 100mg
celecoxib 100mg ventolin pill synthroid 100mcg
discount prescription drug cards viagra prescription coupon viagra coupon card
can i take lamisil for more than 84 days can i take lamisil for more than 84 days can i take lamisil for more than 84 days
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and tamsulosin lisinopriland.net lisinopril and tamsulosin
coupon for prescription coupons for prescription medications cialis coupons online
free cialis coupon discount card prescription coupon prescription
lamisil cream used for lamisil cream nails lamisil cream for ringworm
januvia 50 mg januvia kokemuksia januvia kokemuksia
buscopan smpc open buscopan cena
cialis cvs coupon cialis 20mg cialis 20mg
prednisolone side effects uk read prednisolone dosage for dogs
amoxil paediatric drops cmi bioselect-us.com amoxil forte syrup
norfloxacin spc link norfloxacin cena
estradiol e2 estradiol valerat estradiol e2 hormon

 

                   


    
   
   
                           
 
  จำนวนคนผู้เข้าชมเว็บไซต์
   ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติของราชการ

พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก  ดาวโหลด
 1. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสืออนุญาต ขอใบแทนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว

เอกสาร

 2. การขออนุญาต ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว (ประเภทนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ  ประเภทสีข้าว  ประเภทนายหน้าค้าข้าว  ประเภทขายส่ง ประเภทท่าข้าว และประเภทอื่นๆ)

 เอกสาร

 3. การขออนุญาต ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ (ประเภทผู้ส่งออกข้าวสารบรรจุกล่องหรือหีบห่อ  ประเภทผู้ส่งออกชายแดน)  เอกสาร
 4. การขออนุญาต ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ (ประเภทผู้ส่งออกทั่วไป)  เอกสาร
 5. การขออนุญาตขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ

 เอกสาร

 6. การขออนุญาตขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร

 เอกสาร

 7. การขออนุญาตขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 เอกสาร

 8. การขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์ม

เอกสาร

 9. การขออนุญาตขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น

 เอกสาร

 10. การแจ้งเลิกประกอบการค้าข้าว

 เอกสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดพิธีตลาดต้องชม "ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร" โดยท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายสมชาติ สร้อยทอง ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.ในงานพบกับสินค้าราคาพิเศษมากมาย เช่น

- น้ำมันพืช(ปาล์ม) ราคาขวดละ 30 บาท

- น้ำตาลทราย กก.ละ 16 บาท

- ไช่ไก่เบอร์ 3 แผงละ 97 บาท

ณ ตลาดวัฒนธรรมพรเพชรประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ดาวน์โหลด
ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 4 มกราคม 2558
หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และภาคปฏิบัติ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
ดาวโหลดเอกสาร 1
เอกสาร 2

ประกาศ!! รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ 15 - 29 ธันวาคม 2558 รายได้เดือนละ 10,000 บาท

สมัครตัวตนเองที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียด1

รายละเอียด 2นายสมชาติ สร้อยทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจเยี่ยมตลาด Fram Outlet บ้านกุดโง้ง จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าสินค้าเกษตรแปรรูป
ปี 2558 จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
นางมะลิ อุระ ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชและเงินสด 5,000 บาท
ในงานประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2557/58

  ประกาศกรมการค้าภายใน

  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ค่าธรรมเนียมการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
 การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2558
 การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558
 การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น ปี 2558
 การแจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียม ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือกข้าวสาร ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558 (ฉบับที่2)

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
ออกตรวจกระเช้าปีใหม่

รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ ตลาดผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา (สุรนคร)อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
 การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร


ศูนย์จำหน่ายสินเกษตรชุมชน(Farm Outlet)

บ้านกุดโง้งน้อย
จังหวัดมุกดาหาร

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานข้าวคงเหลือ คข.14 ให้รายงานไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน ดาวน์โหลด
  กระบวนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 สนใจคลิ๊ก
   สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทาง FACEBOOK สนใจคลิ๊ก !!!
   สรุปผลการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 จังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน และ ภาพประกอบ 
 

 ราคาสินค้า  
 
                   

 สภาพอากาศวันนี้


your wife cheated on you cheat on your spouse i want my wife to cheat
how to know your wife cheated read want to cheat on my wife
marriage counselor joke classic adult jokes jokes stories humor funny go free adult book store stories pictures
adult xxx stories read perverted stories adult video on demand
prescription drug discount coupons mehmetzekikir.com krazy coupon rite aid
rx pharmacy coupons justinkobel.com walgreens pharmacy coupons 2015
rite aid picture coupon prescription drug card us pharmacy discount card
walgreen online coupon walgreens photos coupon code free prescription discount card
abortion clinics in atlanta ga click abortion process
dating for married people fangstoptimering.dk women who cheat on husband
how much does it cost to get an abortion maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com where to get an abortion
what is an abortion like abortion pill what is an abortion like
my wife cheated on me with my father My girlfriend cheated on me reasons why husband cheat
spy app free open phone spying
valtrex sporturfintl.com gabapentin
cialis 60mg shouldersofgiants.co.uk celecoxib 100mg
dutasteride 0.5mg propecia 1mg vibramycin pill
viagra discounts coupons dotnetblogengine.net free prescription drug cards
discount coupon for viagra open rx discount pharmacy
discount card for prescription drugs usingprogramming.com how to print cvs coupons
ciprofloxacin click thyroxine
viagra coupons free discount coupons for viagra viagra free coupon
drug coupon card click free discount prescription cards
can i take flonase and zyrtec together link can i take flonase and zyrtec together
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
cialis dosage for daily cialis dosage as
erectiepil apotheek viagra pillen kruidvat dokter online viagra
prescription drugs coupon codesamples.in discount prescription drug cards
voltaren voltaren voltaren resinat
vaniqa vaniqa cream vaniqa cream
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร
+more
ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
clinic abortion bayes.co.uk pro abortion

+more
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2555
+more
ราคาน้ำมัน
จังหวัดมุกดาหาร
my husband cheated on me maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com love affairs with married men
rx pharmacy coupons open walgreens pharmacy coupons 2015

+more
รายงานภาวะราคาข้าว
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะและราคาสุกร
จังหวัดมุกดาหาร
clinic abortion cost for an abortion pro abortion

+more
รายงานภาวะและราคาไก่เนื้อ
จังหวัดมุกดาหาร
clinic abortion cost for an abortion pro abortion

+more
รายงานภาวะราคาและสถานการณ์ไข่ไก่
จังหวัดมุกดาหาร
clinic abortion bayes.co.uk pro abortion
walgreen online coupon walgreens photos coupon code free prescription discount card

+more
รายงานภาวะราคามันสำปะหลัง (สก.6)
จังหวัดมุกดาหาร
rite aid picture coupon prescription drug card us pharmacy discount card

+more
รายงานสถานการณ์และราคาผัก
จังหวัดมุกดาหาร
my husband cheated on me maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com love affairs with married men
free grocery coupons develop.ablog.me walgreens photo coupon online

+more
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
rx pharmacy coupons justinkobel.com walgreens pharmacy coupons 2015

+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00067946
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหลังเก่า ชั้น 2
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4263-3375 , 0-4263-2445 แฟกซ์ 0-4263-3374 e-mail address : mukdahan@dit.go.th