ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค
ตลาดสด
มหกรรมธงฟ้า
ร้านอาหารธงฟ้า
บริการของเรา
คลังสินค้า/ไซโล/ห้องเย็น
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
กิจกรรม
LINK อื่น ๆ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
<ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหาร> <หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน>
my husband cheated on me my wife cheated on me with my father how to cheat on wife
gonorrhea and chlamydia symptoms site all stds
hiv rash pics read hiv aids south africa
hiv in africa pictures of hiv rashes aids transmission
women wanting to cheat go so your wife cheated on you

 

                         
                           
 
  จำนวนคนผู้เข้าชมเว็บไซต์
   ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558

แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในส่วนของโควต้าจังหวัดเข้าร่วมงานมหกรรมธงฟ้า AEC จังหวัดมุกดาหาร
ณ สนามหน้าโรงเรียนมุกดาหาร
รายละเอียดคลิก

ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกปฏิบัติดังนี้

1.ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกมาลงทะเบียนวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

2.หากร้านค้ามีการใช้แก๊สหุงต้มให้แจ้ง ณ จุดลงทะเบียน

3.ห้ามพักในบริเวณเต็นท์ตอนกลางคืน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 042-633374-5นายสมชาติ สร้อยทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจเยี่ยมตลาด Fram Outlet บ้านกุดโง้ง จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้าสินค้าเกษตรแปรรูป
ปี 2558 จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
นางมะลิ อุระ ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชและเงินสด 5,000 บาท
ในงานประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2557/58

  ประกาศกรมการค้าภายใน

  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  ค่าธรรมเนียมการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
 การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2558
 การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558
 การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ามันเส้น ปี 2558
 การแจ้งปริมาณสถานที่เก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียม ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 การแจ้งและการปิดป้ายแสดงราคาก๊าซปิโตเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือกข้าวสาร ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558 (ฉบับที่2)

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
ออกตรวจกระเช้าปีใหม่

รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ ตลาดผักและผลไม้จังหวัดนครราชสีมา (สุรนคร)อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
 การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร


ศูนย์จำหน่ายสินเกษตรชุมชน(Farm Outlet)

บ้านกุดโง้งน้อย
จังหวัดมุกดาหาร

 


 ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานธงฟ้า AEC
จาก 2 - 6 ตุลาคม 2558 เป็นวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2558
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขณะนี้ปิดรับสมัครร้านค้าแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา
  กระบวนการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าว พ.ศ.2489 สนใจคลิ๊ก
   สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทาง FACEBOOK สนใจคลิ๊ก !!!
   สรุปผลการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 จังหวัดมุกดาหาร  ประกอบด้วยผลการดำเนินงาน และ ภาพประกอบ 
 

 ราคาสินค้า  
 
                   

 สภาพอากาศวันนี้


abortion essay laws on abortion abortion pill online
my boyfriend cheated blog.perecruit.com how to cheat boyfriend
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร
การค้าภายในจังหวัดมุกดาหารเดินทางพบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระดับท้องถิ่นกับเมืองคู่แฝด/เมืองคู่มิตร
+more
ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการของคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
+more
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2555
+more
ราคาน้ำมัน
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะราคาข้าว
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะและราคาสุกร
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะและราคาไก่เนื้อ
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะราคาและสถานการณ์ไข่ไก่
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานภาวะราคามันสำปะหลัง (สก.6)
จังหวัดมุกดาหาร
+more
รายงานสถานการณ์และราคาผัก
จังหวัดมุกดาหาร
+more
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00054570
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหลังเก่า ชั้น 2
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0-4263-3375 , 0-4263-2445 แฟกซ์ 0-4263-3374 e-mail address : mukdahan@dit.go.th