ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

ผู้บริหารกรม


 

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
อธิบดีกรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5484-5 โทรสาร 0-2547-5486
e-mail address :
Wiboonlasana@dit.go.th
นายสันติชัย  สารถวัลย์แพศย์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โทร 0-2547-5477  โทรสาร 02-547-5479
e-mail address :
Santichais@dit.go.th
นางสาวนพพร ลิ้นทอง
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5473 โทรสาร 0-2547-5480
e-mail address : Noppornl@dit.go.th
นายสุชาติ  สินรัตน์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5469 โทรสาร 02-547-5475
e-mail address : 
Sucharts@dit.go.th
นายอดุลย์  ยุววิทยาพานิชย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายการพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5471 โทรสาร 0-2547-5472
e-mail address :
Aduly@dit.go.th
นางสุดาสมร สุวรรณลาภเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและการกำหนดราคาสินค้า
กรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5470
e-mail address :
Sudasamorns@dit.go.th
นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรการทางการค้า
กรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5476
e-mail address :
Vorapunp@dit.go.th
นางสาวพัทยา  เชิงสะอาด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าในประเทศ
กรมการค้าภายใน
โทร. 0-2547-5469
e-mail address : Patayac@dit.go.th 
นางผกามาศ  ร่าเริงใจ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
สำนักบริหารกลาง
โทร. 0-2547-5454
e-mail address : Pakamasr@dit.go.th

นางสาวเรวดี  วีระวุฒิพล
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2547-5401
e-mail address : Rayvadeev@dit.go.th

นางสุมาลี  วาสิกานนท์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
สำนักส่งเสริมและบริหารระบบตลาด
โทร. 0-2547-5414 โทรสาร 0-2547-5415
e-mail address : Sumaleev@dit.go.th

นายสมศักดิ์  เกียรติชัยลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
สำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
โทร. 0-2547-5380
e-mail address : Somsakk@dit.go.th

นายจรินทร  สุทธนารักษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด
สำนักชั่งตวงวัด
โทร. 0-2547-4357 โทรสาร 0-2547-4356
e-mail address : Jarins@dit.go.th

  

นายศักดิ์ชัย  หัสมินทร์
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการพิเศษ
รักษาการตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการชั่งตวงวัด
สำนักชั่งตวงวัด
โทร. - โทรสาร -
e-mail address : Sakchaih@dit.go.th

นายทวีศักดิ์  จั่นแจ่ม
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
โทร. 0-2547-5468 โทรสาร 0-2547-5466
e-mail address : Taveesak_c@dit.go.th

นายวรวุฒิ  ทังสุภูติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบและระบบการตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ
โทร. - โทรสาร -
e-mail address : Vorawut@dit.go.th

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ
สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ
โทร. 0-2547-5364-5
e-mail address :   Chatchais@dit.go.th

นางวัชรี  รังสิพัชรายุธ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
โทร. 0-2547-5414 โทรสาร 0-2547-5415
e-mail address : Vatchareer@dit.go.th

นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร
โทร. 0-2547-5390, 0-2547-5392
e-mail address :
ittipongk@dit.go.th

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค
สำนักบริหารกิจการการค้าในภูมิภาค
โทร. 0-2507-5501, 0-2507-5561โทรสาร 0-2507-6173
e-mail address : Wacharasak@dit.go.th

นางสาวฐิติมา  งามทวีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
โทร. 0-2547-5384 โทรสาร 0-2547-5387
e-mail address : Titiman@dit.go.th
นางสาวสุทัศนีย์  ราชเรืองระบิน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่
สำนักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่
โทร. - โทรสาร -
e-mail address : Sutatsaneer@dit.go.th
   นายอังคาร  พวงนาค
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
โทร. - โทรสาร -
e-mail address : Angkarn@dit.go.th
นางน้อยทิพย์  คำสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-2507-5571 โทรสาร 0-2507-5578
e-mail address : Noithipk@dit.go.th

 

นางวรรณิภา  ปั้นทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร.- โทรสาร -
e-mail address : Vannipap@dit.go.th

 

นายอำนวย  โพธาราม
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร.- โทรสาร -
e-mail address : Amnuayp@dit.go.th

นางสาวภาวิไล  คำเพ็ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
โทร. 0-2507-5982 โทรสาร 0-2547-5453
e-mail address : Pawilaik@dit.go.th

why people cheat my wife cheated on me now what how can people cheat
wives who cheat why wifes cheat men who have affairs
my husband almost cheated on me women love to cheat percent of women that cheat
women wanting to cheat go so your wife cheated on you
i dreamt my boyfriend cheated on me lovettsoftware.com would you cheat on your boyfriend
cheat on husband what makes a husband cheat My girlfriend cheated on me
rx drugs coupons powerbi.ninja walgreens coupons prints
free grocery coupons develop.ablog.me walgreens photo coupon online
free prescription cards discount communitymentalhealthinitiative.ca walgreens promo

คุณเข้ามาเป็นคนที่
01177624
(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361