ถูกใจ ร้านถูกใจ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
ราคาซื้อขายล่วงหน้า
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
ร้องเรียน 1569
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข่าวกิจกรรม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั่วไป
สินค้าเกษตร
โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56
โครงการส่งเสริมตลาดอินทรีย์ จังหวัดลำพูน ปี 2556
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
 
โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น 3 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 0-5356-2267 แฟกซ์ 0-5356-1489 e-mail address : lamphun@dit.go.th