แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั่วไป
สินค้าเกษตร
โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56
โครงการส่งเสริมตลาดอินทรีย์ จังหวัดลำพูน ปี 2556
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
ถูกใจ ร้านถูกใจ
ประกาศราคาลำไย
ราคาซื้อขายล่วงหน้า
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
ร้องเรียน 1569
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
 
โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56
    ออกพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกปริมาณมันเส้น
ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 ณ ลานมันพีพีดรายอิ้ง ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
+more
    ออกตรวจสต๊อกลานมัน ก่อนเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่
นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา การค้าภายในจังหวัดลำพูนและคณทำงานฯ ออกพื้นที่ตรวจสต๊อกลานมันนอกพื้นที่
+more
    ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูนครั้งที่ 2/2556
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา การค้าภายในจังหวัดลำพูน และอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2556
+more
    ตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังของลานมันที่เข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2555/56 จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท ฟ้าใสเมล็ดพันธุ์การเกษตร จำกัด
+more
    ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/2556
.
+more
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น 3 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 0-5356-2267 แฟกซ์ 0-5356-1489 e-mail address : lamphun@dit.go.th