สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
กฎหมายในความรับผิดชอบกรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
แนะนำกรมการค้าภายใน
สินค้าเกษตร
ข้อมูลปาล์ม
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
มาตรการลดค่าครองชีพ
รายชื่อผู้ประกอบการ
กิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัด
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
ระบบการขนย้ายน้ำมันปาล์ม
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ศูนย๋รับเรื่องร้องเรียน 1569
ศูนย์/สำนักงานชั่งตวงวัด
Login
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ราคาปาล์มวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ราคาปาล์มทะลาย 4.00-4.25 บาท ราคาปาล์มร่วง 5.60-5.80 บาท ราคาน้ำมันปาล์มดิบ 22.25 บาท

 

ราคานำเข้าปุ๋ยเคมี  ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

คลิก ดูแผนการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดปี 2558 ของจังหวัดกระบี่

Download  File ใบสมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้า

 

 

 

 
 

 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
+more
ราคาสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
ราคาสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
+more
โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน
+more
รายชื่อผู้ประกอบการ
111
+more
ข้อปฏิบัติของร้านค้าที่จำหน่ายในงานธงฟ้า-ราคาประหยัด
ข้อปฏิบัติของร้านค้าที่จำหน่ายในงานธงฟ้า-ราคาประหยัด
+more
ราคาข้าวสาร
ราคาข้าวสาร
+more
"ร้านถูกใจ"
รายชื่อร้านถูกใจในจังหวัดกระบี่
+more
โครงสร้างสำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
โครงสร้างสำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
+more
อำนาจหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด 76 จังหวัด
อำนาจหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฯ
+more
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกระบี่ ห้ามพลาด
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกระบี่ ห้ามพลาด
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00465730
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (หลังใหม่ ชั้น 2) เลขที่ 99/1 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 0 7566 4373-4 แฟกซ์ 0 7566 4373-4 e-mail address : krabi@dit.go.th