สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
กฎหมายในความรับผิดชอบกรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
แนะนำกรมการค้าภายใน
สินค้าเกษตร
ข้อมูลปาล์ม
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
มาตรการลดค่าครองชีพ
รายชื่อผู้ประกอบการ
กิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัด
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
ระบบการขนย้ายน้ำมันปาล์ม
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
ศูนย๋รับเรื่องร้องเรียน 1569
ศูนย์/สำนักงานชั่งตวงวัด
Login
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ราคาปาล์มวันที่ 1 กันยายน 2558 ราคาปาล์มทะลาย 3.05-3.30 บาท ราคาปาล์มร่วง 4.40-5.20 บาท ราคาน้ำมันปาล์มดิบ 16.00 บาท
my husband cheated on me read how to cheat on wife

 

ราคานำเข้าปุ๋ยเคมี  ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

คลิก ดูแผนการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดปี 2558 ของจังหวัดกระบี่

Download  File ใบสมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้า

 

 

 

 
 

 

why people cheat why women cheat how can people cheat
how can people cheat redirect women want men
spy app for cell phone message spy app android spyware apps
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
+more
ราคาสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
ราคาสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
+more
โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล
ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน
+more
รายชื่อผู้ประกอบการ
111
+more
ข้อปฏิบัติของร้านค้าที่จำหน่ายในงานธงฟ้า-ราคาประหยัด
ข้อปฏิบัติของร้านค้าที่จำหน่ายในงานธงฟ้า-ราคาประหยัด
+more
ราคาข้าวสาร
ราคาข้าวสาร
+more
"ร้านถูกใจ"
รายชื่อร้านถูกใจในจังหวัดกระบี่
+more
โครงสร้างสำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
โครงสร้างสำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
+more
อำนาจหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด 76 จังหวัด
อำนาจหน้าที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฯ
+more
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกระบี่ ห้ามพลาด
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกระบี่ ห้ามพลาด
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00474207
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (หลังใหม่ ชั้น 2) เลขที่ 99/1 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 0 7566 4373-4 แฟกซ์ 0 7566 4373-4 e-mail address : krabi@dit.go.th