ราคาน้ำมันจังหวัดขอนแก่น
เกี่ยวกับกรม แบบฟร์อม
โครงการรับจำนำข้าว
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
สินค้าเกษตร
ภาพประกอบกิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
รวมลิงค์กระทรวงต่างๆ
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ
ข้อมูลกฎหมายของกรมการค้าภายใน 7 ฉบับ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00138569
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 1018/1-2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0941 แฟกซ์ 0-4322-3334 e-mail address : khonkaen@dit.go.th