ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
ทะเบียนมันสำปะหลัง/ข้าว
คำสั่งคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดขอนแก่น
ข้าวเปลือกนาปี 2556/57
โครงการรับจำนำข้าว
รายงานการประชุม
เกี่ยวกับกรม แบบฟร์อม แผนที่
สินค้าเกษตร
ภาพประกอบกิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
รายชื่อผู้ประกอบการและผู้ค้าสินค้าต่างๆ
รวมลิงค์กระทรวงต่างๆ
บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ
ราคาน้ำมันวันนี้
ข้อมูลกฎหมายของกรมการค้าภายใน 7 ฉบับ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม การปกครองจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม การปกครองจังหวัดขอนแก่น
+more
แผนทีสำนักงาน
แผนที่สนง.การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
+more
ระยะเวลาการแล้วเสร็จของงาน
ระยะเวลาการแล้วเสร็จของงาน
+more
ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
ยุทธศาตร์กรมการค้าภายใน
+more
แบบฟร์อม
ดาวโหลดแบบฟร์อม
+more
เบอร์โทรศัพท์ภายในของจังหวัดต่างๆ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
+more
จังหวัดขอนแก่น
ความเป็นมาจังหวัดขอนแก่น
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00129130
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 1018/1-2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0941 แฟกซ์ 0-4322-3334 e-mail address : khonkaen@dit.go.th