เกี่ยวกับกรม แบบฟร์อม
สินค้าเกษตร
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
รวมลิงค์กระทรวงต่างๆ
โครงการ หนูนิชย์พาชิม จังหวัดขอนแก่น
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศ
รวมเรื่องข้าว
ข้อมูลกฎหมายของกรมการค้าภายใน 7 ฉบับ
ทะเบียนผู้ประกอบการ
กิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันจังหวัดขอนแก่น
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00268269
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 1018/1-2 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4322-0941 แฟกซ์ 0-4322-3334 e-mail address : khonkaen@dit.go.th