โครงการตามภารกิจ
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
download แบบฟอร์ม
ข้อมูลจังหวัดกาฬสินธุ์
กฎหมายในความรับผิดชอบ
ทำเนียบผู้ประกอบการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สินค้าเกษตร
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
สินค้า/บริการที่ต้องแสดงราคา
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
**ขอเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวร่วมรับซื้อข้าวเปลือกคุณภาพดี ในงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดกาฬสินธุ์(นาปรัง) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม2558 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ ตลาดกลางข้าวและพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-812416
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
รายชื่อร้านอาหารมิตรธงฟ้า
+more
ร้านโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
ที่ตั้งร้านถูกใจ
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00031149
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3/3 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-1300, 0-4381-2416, 0-4381-5656 แฟกซ์ 0-4381-1300 e-mail address : kalasin@dit.go.th