ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

กรมการค้าภายใน ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจค้าพืชไร่เพื่อการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสามารถยื่นสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมการค้าข้าวและพืชไร่ กรมการค้าภายภายใน กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธ.ค.56 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2507 5718 ข้อมูลเพิ่มเติม

 
ขอเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวสาร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้าข้าวถุง ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูปที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากข้าว ร่วมงานประมูลข้าวสาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๔) วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ตลาดกลางท่าข้าวกำนันทรง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการประมูลซื้อ และประมูลขาย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๔๗-๕๔๑๙ และ ๐๕๖-๒๕๖๒๔๑ หรือ www.mrex.or.th

รายละเอียดชนิดข้าว ที่ประมูล
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพประจำวัน ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ

 

************************************

เอกสารประกอบการดำเนินการตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2556/57******************************************

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2556
20-40 ในงาน“ธงฟ้าราคาประหยัดกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค” ระหว่างวันที่ 13 - 17 ก.ย.56 ณ บริเวณลานกิจกรรม 2 ตลาด 304 พลาซ่า จ.ปราจีนบุรี
*****************************


 ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 

******************************************

ขอเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวสาร ผู้ประกอบการโรงสี ผู้ค้าข้าวถุง ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูปที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากข้าว ร่วมงานประมูลข้าวสาร ครั้งที่ 3/2556 (ครั้งที่ 19) วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ตลาดกลางท่าข้าวกำนันทรง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการประมูลซื้อ และประมูลขาย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์   02-547-5419 และ 056-256241 หรือ www.mrex.or.th 

-----------------------------------

กรมการค้าภายใน
มีนาคม 2556


  ราคารับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 (ปรับใหม่) (ณ ความชื้นไม่เกิน 15%) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน -15กันยายน 2556

 

ราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 (ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. -15 ก.ย. 56)

ณ ระดับความชื้นต่างๆ ที่เกษตรกรได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำใบประทวน

ราคามะนาวขายปลีก/ขายส่งในตลาดกรุงเทพมหานคร

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)กำหนดราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง/ตัดแต่ง (เฉพาะเนื้อสะโพก เนื้อไหล่) กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ไม่เกิน กก.ละ 124 บาท / 134 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่เกิน กก.ละ 126 บาท / 136 บาท ภาคตะวันออกไม่เกิน กก.ละ 127 บาท / 137 บาท ภาคใต้ ไม่เกิน กก.ละ 132 บาท / 143 บาท และภาคเหนือไม่เกิน กก.ละ 127 บาท / 137 บาท ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2556  เป็นต้นไป ราคาดังกล่าวไม่รวมถึงหมูเนื้อสัน ทั้งนี้หากพบเห็น การขายหมูเกินราคาที่กำหนดหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคา แจ้งสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 

กรมการค้าภายใน สุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิ 100%
ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง (รูปพนมมือ)
จากการสุ่มเก็บตัวอย่าง เดือนมิถุนยายน 2556 
1. ตราหงษ์ทอง (ข้าวใหม่ถุงสีม่วง) 10. ตราเก้าใบโพธิ์
2. ตราเกรทฮาเวสต์ 11. ตราทุ่งกุลายโสธร
3. ตรา TESCO 12. ตราเป็ดแมนดาริน
4. ตราจิราวดี 13. ตราทานสุข
5. ตราโฮมเฟรชมาร์ท 14. ตราช้างคู่
6. ตราข้าวมหานคร
(ข้าวขาวหอมมะลิพรีเมี่ยม)
15. ตราช้างรวงข้าว
7. ตราลิง 16. ตราเอิร์ธไรซ์
8. ตราสี่พี่น้อง 17. ตราลูกโลก
9. ตราหนุมาน 18. ตราชุมนุม
         


 บันทึกข้อตกลงโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" และคำสั่งมอบอำนาจให้ลงนามบันทึกข้อตกลง


 โครงการสินเชื่อเพื่อประชาชน

กรมการค้าภายใน ขอให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อ และเกษตรกรเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจขาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีที่ประชาชน ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายผลิตผล สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ

  

                                                                          
                                                   
ดาวน์โหลดใบสมัคร

หมายเหตุ: ถ้าอัตราว่างตรงตามสถานที่ที่ผู้สมัครได้กรอกไว้ ทางกรมการค้าภายในจะพิจารณาเรียกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามใบสมัครให้มารายงานตัวต่อไป********** รายชื่อร้านอาหารธงฟ้าราคาถูก **********
---กรุงเทพและปริมณฑล---
---ภาคกลาง---
---ภาคเหนือ---
---ภาคอีสาน---
---ภาตตะวันออก---
---ภาคใต้---                                          
Sponsored Links; UPS Locations | Costco Hours | Target Hours | Bunnings Catalogue | Kmart Catalogue | Target Catalogue

การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2556
************************************** 
ประกาศกำหนดราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอาหารปรุงสำเร็จ ปี 2555

 รายชื่อร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการลดราคาจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด

 ข้าวหอมมะลิ 100% ที่ได้รับการสุ่มตรวจสอบคุณภาพและได้ตามมาตรฐานรูปพนมมือ ที่กำหนดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีจำนวน ๑๖ เครื่องหมายการค้า

 การให้บริการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งสปริงตามตลาดสด ปี ๒๕๕๔

  กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

กรมการค้าภายใน ได้กำหนดราคาจำหน่ายปลีกแนะนำน้ำดื่มบรรจุขวดใส ดังนี้
• น้ำดื่มขวดพลาสติกใส( Pet) ขนาด 500-600 ซีซี จำหน่ายไม่เกินขวดละ 7 บาท
• น้ำดื่มขวดพลาสติกใส( Pet) ขนาด 1.5 ลิตร จำหน่ายไม่เกินขวดละ 14 บาท หากพบมีการจำหน่ายเกินราคาแนะนำจะดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประชาชนผู้บริโภคพบเห็นการจำหน่ายน้ำดื่มเกินราคาแนะนำ แจ้งได้ที่ สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดในท้องที่
about abortions i want an abortion what is an abortion clinic
gonorrhea and chlamydia symptoms go all stds
symptoms of hiv virus megaedd.com where to get hiv test
abortion essay laws on abortion abortion pill online
reasons married men cheat maxcook.com why do women cheat on their husbands
ราคาขายปลีกส่ง อาหารสด ผัก ผลไม้ ประจำวันใน กทม.
ราคาสินค้าเกษตร ย้อนหลัง รายเดือน
สถานการณ์การผลิต การค้าข้าวโลก รายปักษ์
รายงานราคาขายปลึก/ส่งสินค้า ประจำวัน
เปรียบเทียบราคาขายปลีกอาหารสดในตลาดกรุงเทพมหานคร
ปุ๋ยเคมี
ราคาวัตถุดิบสำคัญ
ราคาวัตถุดิบสำคัญ
ราคาแนะนำเหล็กเส้นและเหล็กแผ่น (เป็นราคาปัจจุบัน ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาราคา) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
นายสุชาติ สินรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
วันที่ 16 กันยายน 2559 นายสุชาติ สินรัตน์ และ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร...
 
แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
 
คุณเข้ามาเป็นคนที่
01168841
(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361
   
คุณพอใจในการใช้บริการ Internet ของกรมการค้าภายใน
xxx