ผู้บริโภคยุคใหม่ "ฉลาดซื้อประหยัดใช้"

ปิดหน้าต่าง
เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หน้าหลัก   กระดานข่าว   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่   English version  
หน้าหลัก   เว็บบอร์ด   กระทู้   ผังเว็บไซต์   สำหรับเจ้าหน้าที่  
 

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558)
IPV6
 
ลิงก์หน่วยงานภายนอก
  - ราชการ
  - รัฐวิสาหกิจ
  - หนังสือพิมพ์
  - ธนาคาร
  - โทรทัศน์
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  - ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  - แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  - ค่าธรรมเนียมการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
  - ค่าธรรมเนียมงานบริการชั่งตวงวัด
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี  ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทรศัพท์ : 0-2507-6111 , 0-2507-5530   
โทรสาร : 0-2547-5361
อีเมล์ : it@dit.go.th
 
เกี่ยวกับกรม  |  ผังเว็บไซต์  |  ติดต่อหน่วยงาน