ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

การรับจำนำสินค้าเกษตร
ข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55
 
 • อัตราการส่งมอบข้าวสาร ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
 •  
 • ผลผลิตต่อไร่จากโครงการประกันรายได้และผลผลิตต่อไร่สูงสุดที่ความชื้น 15%
 •  
 • สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕
 •  
 • รายชื่อโรงสีที่เปิดรับจำนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2555
 •  
 • ราคาซื้อขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 ในตลาดทั่วประเทศ ณ ความชื้นไม่เกิน 15%
 •  
 • โปสเตอร์เเละเเผ่นพับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิตที่ 2554/55
 •  
 • สาระการประชุมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมความเข้าใจโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
 •  
 • มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
 •  
 • โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ณ ระดับความชื้นตาง ๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำใบประทวน
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ณ ระดับความชื้นตาง ๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำใบประทวน
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกหอมจังหวัดนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ณ ระดับความชื้นตาง ๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำใบประทวน
 • คุณเข้ามาเป็นคนที่
  01179252
  (เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361