ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

สินค้าเกษตร
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) > คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ปี 2552
 
 • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 44/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิต
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการตลาด
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือก
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 4/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวสาร
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 6/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประกันราคาและประกันภัยข้าวเปลือก
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดราคาอ้างอิงโครงการการประกันราคาข้าวเปลือก
 •  
 • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 • คุณเข้ามาเป็นคนที่
  01167105
  (เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361