ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

การรับจำนำสินค้าเกษตร
ข้าวเปลือกนาปี ปี 2550/51
 
 • รายชื่อโรงสีที่เปิดจุดรับจำนำ นาปี 50/51
 •  
 • สรุปผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2550/51
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ปีการผลิต 2550/51 ณ ระดับความชื้นต่างๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำ
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกหอมจังหวัด ปีการผลิต 2550/51 ณ ระดับความชื้นต่างๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำ
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2550/51 ณ ระดับความชื้นต่าง ๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำ
 •  
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2550/51
 •  
 • ราคารับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2550/51
 •  
 • มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2550/51
 •  
 • ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ปีการผลิต 2550/51 ณ ระดับความชื้นต่างๆ ที่เกษตรกรจะได้รับ
  เมื่อนำข้าวเปลือกมาจำนำ
 • คุณเข้ามาเป็นคนที่
  01179033
  (เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361