ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
ข้อมูลมะพร้าว
ใบสมัครธงฟ้า ประจำปี 2559
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์มและการขออนุญาตขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ
ข้อมูลราคาไข่ไก่
ข้อมูลราคาสุกร
ข้อมูลมะพร้าว
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลปาล์มน้ำมัน
ข้อมูลกาแฟ
เครือข่ายแม่บ้าน 1569
แนะนำร้านอาหารธงฟ้า
ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตร
สถิติราคาสินค้า
โครงการอาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดธงฟ้า
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
จังหวัดชุมพร
กิจกรรมของสำนักงาน
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
*.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*.:/คำขวัญจังหวัด/*.:。✿*゚¨゚✿.ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก /วิสัยทัศน์จังหวัด/ *.:。✿゚¨゚✿.ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง 2 ฝั่งทะเล*.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*
dutasteride 0.5mg temovate 0.05% celebrex
canada pharmacy coupon link pharmacy direct coupon
discount prescription drug cards viagra prescription coupon viagra coupon card
discount coupons for prescriptions prescription savings cards prescription drug discount cards

                                                                                                                                                                            

ราคาปาล์มน้ำมันประจำวัน

วันจันทร์ ที่ 31 

เดือน 

พฤษภาคม  2559

                                                                                                                             ( บาท/กก.)

  โรงงาน

 ราคา

 1. ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ บจก.

5.10

 2. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (มหาชน )บจก.

 5.20

 3. ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ (ชุมพร) บจก.

5.10

 4.ภูพาณิชย์ปาล์มน้ำมัน บจก.

-

 5 .มิตรเจริญปาล์มออย์ล บจก.

5.20

 6. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ บมจ. (ท่าแซะ)

5.20

 7. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ บมจ.(ทุ่งคา)

5.30

 8. ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ บจก.

5.20

 9. สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

5.30

 10.สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด

หยุดรับซื้อ

 11. เอ แอล ปาล์ม บจก.

5.20

 12. เจริญน้ำมันปาล์ม บจก.

5.10

                                                                                                         

 

 


คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00601047
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 3) ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-3959, 0-7750-6462 แฟกซ์ 0-7750-4058 e-mail address : chumphon@dit.go.th