กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ อุทิศเพื่อส่วนรวม

สำนักงาน
ตลาดสดในจังหวัดชลบุรี
อาสาธงฟ้า 1569
สินค้าเกษตร
ข่าวกรมการค้าภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานธงฟ้าราคายุติธรรม ของจังหวัดชลบุรี
สินค้า/บริการที่ต้องแสดงราคา
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
กรมการค้าภายใน
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดชลบุรี
ผู้ประกอบการคลังสินค้าในจังหวัด
รายชื่อผู้ค้าส่งน้ำตาลทราย จังหวัดชลบุรี
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดชลบุรี
แผนผังเวบเพจ
Link หน่วยงานอื่น
ใบรับสมัครธงฟ้า ปี57
    บทบาทของสำนักงานการค้าภายในจังหวัด
บทบาทของสำนักงานการค้าภายในจังหวัด
+more
    ราคาไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่
ราคาไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่
+more
    รายชื่อโรงแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดชลบุรี
รายชื่อโรงแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดชลบุรี
+more
    รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าวจังหวัดชลบุรี
ผู้ประกอบการค้าข้าว
+more
    ขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์ม
ขั้นตอน
+more
    ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มดีเด่น จังหวัดชลบุรี
ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มดีเด่น
+more
    ราคาแนะนำ
ราคาแนะนำจำหน่ายปลีกกระเบื้องมุงหลังคา สีซีเมนต์ ขนาด 50x120x0.5 ซ.ม. และ ราคาแนะนำจำหน่ายปลึก ราคาแนะนำสังกะสี ลอนลูกฟูก เบอร์ 35
+more
    รายงานราคาจำหน่ายปลีกสินค้า เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่
สถานการณ์ราคาจำหน่ายปลีก สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ จังหวัดชลบุรี ประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม 2554 (ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ส.ค. 54)
+more
    พาณิชย์ดูแลประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า
ข่าวกรมการค้าภายใน
+more
    ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี
+more
    เกษตรกรระวัง!
แก๊งซื้อสุกรหลอกลวงโกงเครื่องชั่ง
+more
    รายชื่อร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม
รายชื่อร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม
+more
    รายชื่อโรงบรรจุแก๊ส จังหวัดชลบุรี
รายชื่อโรงบรรจุแก๊ส จังหวัดชลบุรี
+more
    ขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายกระเทียม
ขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายกระเทียม
+more
    โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเป็นมาตรการในการชะลอการปรับราคาสินค้า รวมทั้งสนับสนุนให้ร้านค้าในชุมชน (ร้านโชห่วย) เป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัด
+more
    บุคลากร เจ้าหน้าที่
สำนักงาน
+more
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00024038
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
43/16 ถนนโรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-6770, 0-3827-0055 แฟกซ์ 0-3827-6770 ,0-3827-0055 e-mail address : chonburi@dit.go.th