กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ อุทิศเพื่อส่วนรวม

งานธงฟ้าราคายุติธรรม ของจังหวัดชลบุรี
สำนักงาน
ตลาดสดในจังหวัดชลบุรี
สินค้าเกษตร
ข่าวกรมการค้าภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สินค้า/บริการที่ต้องแสดงราคา
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
กรมการค้าภายใน
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดชลบุรี
ผู้ประกอบการคลังสินค้าในจังหวัด
รายชื่อผู้ค้าส่งน้ำตาลทราย จังหวัดชลบุรี
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ในจังหวัดชลบุรี
แผนผังเวบเพจ
Link หน่วยงานอื่น
    รายชื่อโรงแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดชลบุรี
รายชื่อโรงแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดชลบุรี
+more
    ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มดีเด่น จังหวัดชลบุรี
ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มดีเด่น
+more
    รายชื่อร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม
รายชื่อร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม
+more
    รายชื่อโรงบรรจุแก๊ส จังหวัดชลบุรี
รายชื่อโรงบรรจุแก๊ส จังหวัดชลบุรี
+more
    โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเป็นมาตรการในการชะลอการปรับราคาสินค้า รวมทั้งสนับสนุนให้ร้านค้าในชุมชน (ร้านโชห่วย) เป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัด
+more
    บุคลากร เจ้าหน้าที่
สำนักงาน
+more
    ขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์ม
ขั้นตอน
+more
    "งานธงฟ้าคืนความสุข ลดค่าใช้จ่ายประชาชน " จังหวัดชลบุรี
"งานธงฟ้าคืนความสุข ลดค่าใช้จ่ายประชาชน " จังหวัดชลบุรี
+more
    ราคาแนะนำราคาขายปลีกหมูเนื้อแดง
ราคาแนะนำราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง/ตัดแต่ง
+more
    ราคาแนะนำปุ๋ยจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี โดย สำนักงานคณะกรรมการสวนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศเรื่อง ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557
+more
    ขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายกระเทียม
ขั้นตอนการขออนุญาตขนย้ายกระเทียม
+more
    ใบสมัครงานธงฟ้า
ใบรับสมัครธงฟ้า ปี57
+more
    ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี
ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี
+more
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00028984
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
43/16 ถนนโรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-6770, 0-3827-0055 แฟกซ์ 0-3827-6770 ,0-3827-0055 e-mail address : chonburi@dit.go.th