ข้อมูลชั่งตวงวัด
คิวตรวจเครื่องชั่งรถยนต์
สาระน่ารู้ งานชั่งตวงวัด
โครงสร้างองค์กร
กรมการค้าภายใน
บทบาทและหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
พื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมขององค์กร
รับฟังความคิดเห้นของประชาชน
วิธียื่นคำขอ/แจ้งประกอบธุกิจ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

การตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ


คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00022441
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่
35 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทร. 0-5452-4755 แฟกซ์ 0-5452-4590 e-mail address : phrae@cbwmthai.org