กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร
สาระน่ารู้
สำนักชั่งตวงวัด
การนำเครื่องชั่งออกจากด่าน
คิวตรวจเครื่องชั่งรถยนต์
ประชาสัมพันธ์
กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
 
 
นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ(เชียงใหม่)
 
 
นายสุพจน์  พัวพุ่มไทย
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ 

นางสาวเมตตา เนียมเปรม
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ 

 นายวราพงษ์  ผักกูด
นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ 

 
นายบัญชา ภู่อมร
เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดชำนาญงาน 

นายธเรศ  ยศอาลัย
นักวิชาการชั่งตวงวัดปฎิบัติการ

นายเชนชาคริต  คงศิลป์
นักวิชาการชั่งตวงวัดปฎิบัติการ
 
 
 

free grocery coupons develop.ablog.me walgreens photo coupon online
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
257หมู่ 13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทร. 053-836060-63 แฟกซ์ 053-836059 e-mail address : chaingmai@cbwmthai.org