สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม
แนะนำสำนักงาน
โครงสร้างองค์กร
ยุทธศาสตร์สำนักงาน
ยุทธศาสตร์ด้านชั่งตวงวัดและแผนงานฯ
บทบาทหน้าที่
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องชั่ง
ก๊าซ LPG/NGV/CNG
Download ข้อมูล
ข้อมูลเครื่องชั่งตวงวัด
กฏหมายชั่งตวงวัด
ประวัติชั่งตวงวัดไทย
คิวตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์
สำนักชั่งตวงวัด
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต
กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
จังหวัดนครปฐม
web mail สำนักชั่งตวงวัด
Intranet dit
สำหรับเจ้าหน้าที่
Web ภายใน
โปรแกรมด้านชั่งตวงวัด
GFMIS
ก๊าซหุงต้ม
 
ก๊าซหุงต้มที่ จัดจำหน่ายในปัจจุบันนำไปใช้ในทุกๆ งานได้แก่ รถยนต์ ครัวเรือน ร้านอาหารและโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมการให้ความร้อนที่เที่ยงตรง เช่น อุตสาหกรรมแก้ว อาหาร เครื่องปั้นดินเผาอบสี หลอมโลหะ เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษที่ให้ความร้อนสูง สะอาด เผาไหม้ได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน สำหรับถังบรรจุจำหน่ายของ ปตท.มี 4 ขนาด คือ 4, 7, 15 และ 48 กิโลกรัม ทั้งนี้ เรามีการตรวจสอบมาตรฐานการบรรจุ น้ำหนัก และคุณภาพของถังก่อนการจำหน่าย เพื่อความ "ปลอดภัยทุกครัวเรือน" นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก๊าซหุงต้มยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และ ปตท.ยังได้ส่งออกส่วนที่เหลือเกินความต้องการในประเทศ อีกด้วย
ข้อกำหนด
หน่วย
อัตรา
วิธีทดสอบ
ต่ำ
สูง
ความดันไอ ณ อุณหภูมิ 37.8 °ซ
กิโลปาสคาล
-
1,380
ASTM D-1267
การกลั่น
°ซ
-
2.2
ASTM D-1837
ปริมาณเพนเทนและสารอื่นที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่าเพนเทนต่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว
% ปริมาตร
-
2.0
ASTM D 2163
การกัดกร่อน
หมายเลข
-
1
ASTM D 1838
ปริมาณกำมะถัน
ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก
-
140
ASTM D 2784
ปริมาณกากหลังการระเหยของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 100 มล.
มล.
-
0.05
ASTM D 2158
ปริมาณน้ำ
-
-
ไม่มี
ตรวจพินิจด้วยสายตา
สารที่ให้กลิ่นซึ่งไวต่อความรู้สึก
-
-
มี
ตรวจด้วยวิธีดมกลิ่น

การสังเกตถังก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ

 • มีข้อความ Property of PTT ประทับตราในเนื้อถังชัดเจน บริเวณหูถัง
 • มีตราประทับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประทับที่หูถังอย่างถาวรและชัดเจน
 • มีชื่อบริษัทผู้ตรวจสอบ ประทับที่บริเวณหูถังอย่างถาวรและชัดเจน
 • มีเดือน/ ปีที่ตรวจสอบครั้งสุดท้าย
 • ถังไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีรอยขีดข่วนเป็นรอยลึก ไม่เป็นสนิมผุกร่อน
 • บอกน้ำหนักถังเปล่า และน้ำหนักบรรจุอย่างชัดเจน
 • มีซีลผนึกที่วาล์วหัวถังในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย

การติดตั้งก๊าซหุงต้ม

 • ควรตั้งห่างจากเตาไฟอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • ไม่ควรตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟไว้ใกล้ถังก๊าซ
 • ตั้งในที่ๆ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย
 • ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคลื่อนย้ายเข้าออกสะดวก ไม่กีดขวางทางเข้า-ออก
 • ตั้งถังบนที่ราบและแข็ง
 • ไม่ตั้งบริเวณที่เปียกชื้น
 • ไม่ตั้งถังในห้องใต้ดิน แต่หากจำเป็นควรติดตั้งเครื่องเตือนภัยด้วย
 • ข้อห้ามในการใช้ถังก๊าซหุงต้ม ห้ามกลิ้ง หรือกระแทกถัง
 • ห้ามนำไปเติมที่สถานีบริการ
 • ห้ามนำถังก๊าซหุงต้มไปใช้แทนถังในรถยนต์

การป้องกันและระงับอัคคีภัยจากก๊าซหุงต้ม

 • ตรวจสอบหารอยรั่ว ใช้น้ำสบู่ลูบไล้ตามจุดต่างๆ ได้แก่ บริเวณวาล์วถังก๊าซ บริเวณหัวปรับความดัน บริเวณข้อต่อต่างๆ บริเวณแกนลูกบิด สำหรับเปิด-ปิดเตาก๊าซ และที่สายอ่อนนำก๊าซ หากมีการรั่วซึม จะเปิดฟองอากาศผุดขึ้น


วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว

 • ก๊าซหุงต้มมีคุณสมบัติหนักกว่าอากาศเมื่อรั่วซึมจะลอยต่ำและไหลไปตามพื้น หากติดไฟจะลุกลามได้ (ต่างจากก๊าซธรรมชาติที่เบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นสูง และไม่ติดไฟ) ดังนั้นจึงห้ามเปิดหรือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ปิดวาล์วที่ถังก๊าซและหัวเตา เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ หรือใช้พัดช่วยไล่ก๊าซ จากนั้นรีบตรวจหาสาเหตุของการรั่วแล้วรีบทำการแก้ไข หรือแจ้งร้านค้าก๊าซโดยด่วน
 • กรณีที่ถังก๊าซรั่ว หลังปิดวาล์วแล้วให้ยกถังไปยังที่โล่ง ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ จากนั้นพลิกถังให้จุดที่รั่วอยู่ด้านบน เพื่อลดการรั่วไหลของก๊าซ

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

 • หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และถังก๊าซหุงต้ม ควรมีเครื่องดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซหุงต้มได้ และติดตั้งในที่สามารถหยิบใช้ได้ง่าย ศึกษาวิธีปฏิบัติให้มีความเข้าใจ และหมั่นตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้ใช้เครื่องดับเพลิง ดังกล่าวเพื่อระงับเหตุทันที
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม
113/9-11 ถนนสาครธนากรตะวันตก ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3425-5804 แฟกซ์ 0-3424-3653 e-mail address : nakhonpathom@cbwmthai.org