ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

กระดานข่าว
ID 18410
หัวข้อคิดเห็น : ธงฟ้าอยุธยา
รายละเอียด: เรื่องการจัดงานธงฟ้า 1. การหาสถานที่ที่ไม่เหมาะคือไม่มีผู้คนมาเดินเลย 2.ไม่มีการโปรโมทย์ที่เพียงพอ 3.การจัดร้านค้าที่ไม่เหมาะสมเช่นร้านซุปเปอร์ที่ เป็นตัวดึงลูกค้าน่าจะมาอยู่ด้านหลัง 3.1 ร้านที่นอนตั้งสูงน่าอยู่ด้านหลัง 3.2ร้านเสื้อผ้าที่ตั้งแผงสูงน่าจะอยู่ด้านหลัง 3.3 ร้านของกินอยู่ด้านหลังโดนบังทุกงานเจ๊งทุก งานไม่เจ๊งก็ได้น้อย 3.4 เจ้าหน้าที่ไม่สนใจมาห้าโมงเย็นทุกทีไม่เคยไส่ เสื้อเจ้าหน้าที่ด้วยเลยไม่รู้คนไหนบางที่คนขับรถ แต่งตัวดีกว่าเจ้าหน้าที่ด้วย 3.5 หัวหน้าไม่เคยมา
ชื่อผู้คิดเห็น : ร้านค้า [ 17/7/2011,11:46:32]

ความคิดเห็นที่: 001

เรียนร้านค้าผู้แสดงความคิดเห็น ก่อนอื่นสำนัก งานฯ ต้องขอขอบคุณที่ได้แสดงความคิดเห็น สำนักงานฯ พร้อมรับความคิดเป็นที่เป็นประโยชน์ และนำมาใช้ในการปฎิบัติงานต่อไป สำนักงานฯ ขอ ชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นดังนี้ 1. สถานที่ในการจัดงาน ทุกครั้งสำนักงานฯ จะ ประสานหน่วยงาน (อำเภอ/เทศบาล /อบต.) เนื่อง จากต้องมีการขออนุญาตใช้สถานจากหน่วยงานที่ ดูแล และจะมีการสำรวจสถานที่ว่าเป็นที่ในชุมชน และเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 2. การประชาสัมพันธ์งาน สำนักงานฯ จะจัดจ้าง เหมารถยนต์ประชาสัมพันธ์งานทุกครั้งก่อนเริ่มงาน 1 วัน และในระหว่างงาน 2 วัน รวมถึงในการ ประสานเรื่องพื้นที่หน่วยงานก็จะมีการขอความร่วม มือให้ประชาสัมพันธ์งานด้วย 3. สำหรับเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่สนใจ มาเฉพาะตอนเย็น และไม่สวมในเสื้อเจ้าหน้าที่ รวมถึงหัวหน้าด้วย ก็คงต้องถามร้าน ค้าว่ารู้จักเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทุกคนหรือไม่ โดยเฉพาะหัวหน้าสำนักงานฯ (น่าจะเคยซื้อสินค้า จากร้านค้าไปบริโภคโดยบุคคลใกล้ชิดและเจ้า หน้าที่สำนักงานฯ) และเสื้อเจ้าหน้าที่เป็นแบบ ไหนอย่างไร เพราะเสื้อผ้าที่เจ้าหน้าที่ใส่ก็เป็นชุดที่ ใส่ทำงานตามปกติและทีี่ว่าจะไปในตอนเย็นเพราะ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวสำนัีกงานฯ จะนำ สินค้าที่จำเป็น (ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ น้ำมัน พืช) ไปจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทุกวัน และหัวหน้าสำนักงานฯ ก็จะไปด้วยหากไม่ติด ภารกิจต้องปฏิบัิติงานอื่น สำนักงานฯ เข้าใจดีว่าร้านค้าที่มาร่วมงาน ทุกร้าน มีความหวังว่าจะจำหน่ายได้ดีและมีกำไร มาก แต่ข้อเท็จจริงไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้ เพราะ ในบางพื้นที่สินค้าชนิดหนึ่งอาจจำหน่ายไม่ได้ ใน ขณะเดียวกันสินค้าชนิดอื่นจำหน่ายได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในแต่พื้นที่ย่อม แตกต่างกันไป และจากการที่ได้พูดคุยกับร้านค้า ส่วนใหญ่ยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าว และการร่วม งานทุกครั้งก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จึงไม่ นำมาเป็นปัญหาในการเข้าร่วมงานแต่อย่างใด

spyware android phone spy on android phone android text spy app

ผู้ตอบ :สคน.อย [ 21/7/2011,15:10:39]

ข้อความทั้งหมด : 1 ข้อความ
หน้า: 1

ชื่อ : *
อีเมลล์ :
ข้อความคิดเห็น : *
ภาพรหัส :
Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code เรียกภาพใหม่
 
คุณเข้ามาเป็นคนที่
01613490
(เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361