ภายในเว็บไซต์ ทั่วโลก

เกี่ยวกับกรม
> กลุ่มกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค > พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒
 
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
 •  
 • ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 •  
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 •  
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 •  
 • ประกาศกระทรวงพาณิชย์
 •  
 • ระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 •  
 • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 •  
 • คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
 • คุณเข้ามาเป็นคนที่
  01174750
  (เริ่มนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555)
  กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
  44 /100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทร. 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361