แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำจังหวัดอุดรธานี
แนะนำสำนักงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมสำนักงาน
งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557
ข้าว
มันสำปะหลัง
การดูแลสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรอุดรธานี
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สถิติสินค้าเกษตรอุดรธานี
ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด
น้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อมูลราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
รวมลิ้งค์น่ารู้
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00189720
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
525 หมู่ 2 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1539 แฟกซ์ 0-4224-5345 e-mail address : udon@dit.go.th