แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำจังหวัดอุดรธานี
แนะนำสำนักงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมสำนักงาน
งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557
ข้าว
มันสำปะหลัง
การดูแลสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรอุดรธานี
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สถิติสินค้าเกษตรอุดรธานี
ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด
น้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อมูลราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
รวมลิ้งค์น่ารู้
คู่มือสำหรับประชาชน
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
 
 
 
 
 
 
 
ภาวะราคามันสำปะหลัง
 
ประจำวันที่  2  ตุลาคม 2558

สินค้า/เกรดสินค้า

ผู้ค้าท้องถิ่นรับซื้อ

(บาท/กก.)

โรงแป้งรับซื้อ

(บาท/กก.)

มันสำปะหลัง

 

 

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ ลานมัน คละ ไม่หักน้ำหนัก

 2.30

2.30

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ ลานมัน เชื้อแป้ง 25%

 

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ โรงแป้ง เชื้อแป้ง 20%

2.25 - 2.35

 2.25 - 2.35

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ โรงแป้ง เชื้อแป้ง 25% 

2.40 - 2.50

 2.40 - 2.50

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ โรงแป้ง เชื้อแป้ง 30%

2.55 - 2.65

     2.55 - 2.65

มันสำปะหลังแป้งมันดิบ

-

-

 

 

 

 
 

  หมายเหตุ  ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกวัน          

 


คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00205300
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
525 หมู่ 2 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1539 แฟกซ์ 0-4224-5345 e-mail address : udon@dit.go.th