แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำจังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมสำนักงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
ข้าว
มันสำปะหลัง
สินค้าเกษตรอุดรธานี
การดูแลสินค้าเกษตร
สถิติสินค้าเกษตรอุดรธานี
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
น้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อมูลราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
รวมลิ้งค์น่ารู้
แนะนำสำนักงาน
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
 
 
 
 
 
 
 
ภาวะราคามันสำปะหลัง
 
ประจำวันที่  26  กันยายน  2559

สินค้า/เกรดสินค้า

ผู้ค้าท้องถิ่นรับซื้อ

(บาท/กก.)

โรงแป้งรับซื้อ

(บาท/กก.)

มันสำปะหลัง

 

 

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ ลานมัน คละ ไม่หักน้ำหนัก

1.15

1.15

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ ลานมัน เชื้อแป้ง 25%

 -

-

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ โรงแป้ง เชื้อแป้ง 20%

- -

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ โรงแป้ง เชื้อแป้ง 25% 

1.35 
1.35

มันสำปะหลังหัวมันสด ณ โรงแป้ง เชื้อแป้ง 30%

1.60 1.60

มันสำปะหลังแป้งมันดิบ

-

-

 

 

 

 
 

  หมายเหตุ  ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกวัน          

 


คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00278774
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
525 หมู่ 2 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 0-4222-1539 แฟกซ์ 0-4224-5345 e-mail address : udon@dit.go.th