แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
แนะนำจังหวัดอุบลราชธานี
สินค้าเกษตร
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
รายชื่อผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี
เครือข่ายอาสาธงฟ้า 1569
บัณฑิตอาสาพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
**คำขวัญประจำจังหวัด** เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ::
my husband cheated on me read how to cheat on wife
why people cheat why women cheat how can people cheat
about abortions i want an abortion what is an abortion clinic
 

   

 
 
 
     รายชื่ออำเภอ  ในจังหวัดอุบลราชธานี
 
        รายชื่อโรงแรม  ในจังหวัดอุบลราชธานี
 
        รายชื่อตลาดสดที่สำคัญ  ในจังหวัดอุบลราชธานี
 
        รายชื่อภัตราคารในท้องที่อำเภอเมือง  ในจังหวัดอุบลราชธานี
 
        รายชื่อห้างสรรพสินค้า  ในจังหวัดอุบลราชธานี
 
        ข้อมูลการส่งเสริมสินค้าเกษตร  ในจังหวัดอุบลราชธานี
 
        แผนพัฒนายุธศาสตร์การพํฒนาจังหวัด  ในความรับผิดชอบของกรม
 
 

 

 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
346-348 ถ.หลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-245027,045-246114 แฟกซ์ 045-244596 e-mail address : ubon@dit.go.th