แนะนำกรมการค้าภายใน
ข้อมูลจังหวัด
แนะนำสำนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้ประกอบการ
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
โครงการรับจำนำ
โครงการประกันรายได้
โครงการธงฟ้า
บริการ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ราคาถั่วเขียวผิวมันในจังหวัดตาก
ราคาประจำวันที่ 27  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2558
บาท/ก.ก.
สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
เกษตรกรขายได้
ผู้ค้าท้องถิ่นรับซื้อ
 % ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ถั่วเขียว
     
ถั่วเขียวผิวมันคละ
33.12 - 33.12
33.12 - 33.12
 

 ภาวะการผลิต/การตลาด  
                ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย คุณภาพเมล็ดสวย ราคารับซื้อวันนี้ยังทรงตัวเท่ากับวันก่อน

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

                                          -      

 


คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00108491
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-4063, 0-5554-0646, 0-5551-5740 แฟกซ์ 0-5551-4063 e-mail address : tak@dit.go.th