แนะนำกรมการค้าภายใน
ข้อมูลจังหวัด
แนะนำสำนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้ประกอบการ
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
โครงการรับจำนำ
โครงการประกันรายได้
โครงการธงฟ้า
บริการ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดตาก
ราคาประจำวันที่ 20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558
บาท/ก.ก.
สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
พ่อค้าท้องถิ่น
รับซื้อ
โรงงานอาหารสัตว์
รับซื้อ

เกษตรกรขายได้ 

ไซโลรับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
       
- ชนิดฝัก ความชื้นไม่เกิน 30%
4.40 - 4.70

 -

4.40 - 4.70
4.40 -4.70
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5%
8.20 - 8.60
-


8.20 - 8.60

 

8.20 - 8.60
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 30% 
-
 -
-
-

ภาวะการผลิต/การตลาด

         ระยะนี้เกษตรกรนำผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง) ออกจำหน่ายให้พ่อค้าท้องถิ่นน้อย ส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดชนิดฝัก ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดฝักและชนิดเมล็ดยังทรงตัวเท่ากับวันก่อน
ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว
  - 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

-


 

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00096845
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-4063, 0-5554-0646, 0-5551-5740 แฟกซ์ 0-5551-4063 e-mail address : tak@dit.go.th