แนะนำกรมการค้าภายใน
ข้อมูลจังหวัด
แนะนำสำนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้ประกอบการ
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
โครงการรับจำนำ
โครงการประกันรายได้
โครงการธงฟ้า
บริการ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดตาก
ราคาประจำวันที่  19  เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
บาท/ก.ก.
สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
พ่อค้าท้องถิ่น
รับซื้อ
โรงงานอาหารสัตว์
รับซื้อ

เกษตรกรขายได้ 

ไซโลรับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
       
- ชนิดฝัก ความชื้นไม่เกิน 30%
4.30 - 4.50

 -

4.30 - 4.50
4.30 - 4.50
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5%
8.00 - 8.33
-


8.00 - 8.33

 

8.00 - 8.33
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 30% 
6.50 - 7.60
 -
6.50 - 7.60
6.50 - 7.60

ภาวะการผลิต/การตลาด

         ระยะนี้เกษตรกรนำผลผลิตลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกจำหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ราคารับซื้อวันนี้ยังทรงตัวอยู่ระดับเดิมเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว
  - 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

-


 

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00085511
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-4063, 0-5554-0646, 0-5551-5740 แฟกซ์ 0-5551-4063 e-mail address : tak@dit.go.th