แนะนำกรมการค้าภายใน
ข้อมูลจังหวัด
แนะนำสำนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้ประกอบการ
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
โครงการรับจำนำ
โครงการประกันรายได้
โครงการธงฟ้า
บริการ
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดตาก
ราคาประจำวันที่  11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
บาท/ก.ก.
สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
พ่อค้าท้องถิ่น
รับซื้อ
โรงงานอาหารสัตว์
รับซื้อ

เกษตรกรขายได้ 

ไซโลรับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
       
- ชนิดฝัก ความชื้นไม่เกิน 30%
4.00 - 4.20

 -

4.00 - 4.20
4.00 - 4.20
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5%
7.80 - 7.86
-

7.80 - 7.86

 

7.80 - 7.86
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 30% 
5.90 - 6.40
 -
5.90 - 6.40
5.90 - 6.40

ภาวะการผลิต/การตลาด

          ขณะนี้ข้าวโพดชนิดฝักออกสู่ตลาดประปราย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บผลผลิตไว้ในยุ้งฉาง เพื่อรอจำหน่ายเป็นข้าวโพดชนิดเมล็ด ราคารับซื้อวันนี้ยังทรงตัวเท่ากับวันก่อน
ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว
  ประมาณ 100%
 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

-


 

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00078820
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-4063, 0-5554-0646, 0-5551-5740 แฟกซ์ 0-5551-4063 e-mail address : tak@dit.go.th