โครงการประกันรายได้
บัณฑิตอาสาพาณิชย์
โครงการธงฟ้า
บริการ
กิจกรรม
แนะนำกรมการค้าภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลจังหวัด
แนะนำสำนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้ประกอบการ
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
โครงการรับจำนำ
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

wives who cheat why wifes cheat men who have affairs
free android phone spy link tracking app for android free
percentage of women who cheat survivingediscovery.com find an affair
why do men cheat on their wife developerstalk.com why do married men cheat on their wives
marriage counselor joke classic adult jokes jokes stories humor funny adult teacherstudent anal sex stories free adult book store stories pictures
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดตาก
ราคาประจำวันที่ 2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558
บาท/ก.ก.
สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
พ่อค้าท้องถิ่น
รับซื้อ
โรงงานอาหารสัตว์
รับซื้อ

เกษตรกรขายได้ 

ไซโลรับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
       
- ชนิดฝัก ความชื้นไม่เกิน 30%
4.40 - 4.70

 -

4.40 - 4.70
4.40 -4.70
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 14.5%
8.20 - 8.60
-


8.20 - 8.60

 

8.20 - 8.60
- ชนิดเมล็ด ความชื้นไม่เกิน 30% 
-
 -
-
-

ภาวะการผลิต/การตลาด

         ระยะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้ว เกษตรกรรอการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ สำนักงานฯ ขอยุติการรายงานเพียงเท่านี้
ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว
  - 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

-


 
why married men cheat on their wives centaurico.com wife cheat story

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00119363
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-4063, 0-5554-0646, 0-5551-5740 แฟกซ์ 0-5551-4063 e-mail address : tak@dit.go.th