ข้อมูลพลังงาน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมการค้าภายใน
ข้อมูลมาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ ( สุราษฎร์ธานี)
ข้อมูลผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สินค้าเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อ ร้านถูกใจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กฎหมายในความรับผิดชอบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี... "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนางานการค้าภายใน"
dutasteride 0.5mg adragunov.com celebrex
free discount prescription card dotnetblogengine.net viagra coupon code
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
what is diabetes type 2 go cialis 5mg dosage

รายงานภาวะสินค้า ไก่เนื้อ (สก.10)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2559
1.ราคา

บาท/กก.

สินค้า/ชนิดสินค้า

ราคา

เกษตรกรขายได้

ราคาขายส่ง

ราคาขายปลีก

ไก่เนื้อ

 

ลูกไก่ทั่วไป

-

-

-

ลูกไก่ซีพี

-

-

-

ไก่มีชีวิต

38.00-40.0

-

-

ไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน

-

-

70.00-75.00

ไก่สดทั้งตัวไม่รวมเครื่องใน

-

-

80.00-85.00

ไก่สดชำแหละอก

-

-

85.00-90.00

ไก่สดชำแหละสะโพก

-

-

75.00-80.00

ไก่สดชำแหละน่อง

-

-

75.00-80.00

 ข้อมูลย้อนหลัง พ.ศ.2558

 ข้อมูลย้อนหลัง พศ.2559

 

 

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-3300 0-7727-3842 แฟกซ์ 0-7727-3300 e-mail address : surat@dit.go.th