ข้อมูลพลังงาน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมการค้าภายใน
ข้อมูลมาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ ( สุราษฎร์ธานี)
ข้อมูลผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สินค้าเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อ ร้านถูกใจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กฎหมายในความรับผิดชอบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี... "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนางานการค้าภายใน"
cheat on husband all wives cheat reasons women cheat on their husbands
about abortions i want an abortion what is an abortion clinic
spy app for cell phone cell phone tapping software spyware apps
android spy app free turbofish.com spying apps for android phones
my husband almost cheated on me when your husband cheats percent of women that cheat
i think my boyfriend cheated on me parentpower.com i cheated on my boyfriend but i love him
women wanting to cheat go so your wife cheated on you
reasons married men cheat marriage affairs why do women cheat on their husbands
why do men cheat on their wife developerstalk.com why do married men cheat on their wives
wives that cheat prashanthiblog.com wife cheated
why do husbands cheat tracyawheeler.com find an affair
signs of infidelity reasons why women cheat on their husbands reasons why married men cheat
adult dog sex stories go free online intimate sex stories
tween girls tribb sex stories bollywood sex stories only sex stories of preteen girls
reasons people cheat justinbuchanan.com black women white men
clinic abortion cost for an abortion pro abortion
how to terminate a pregnancy naturally ways to terminate an early pregnancy at home medication abortion
best free spyware for android phones text tracking spyware for phones
walgreens deal codinginterview.net coupons free

ราคาสินค้าปาล์มน้ำมัน 

ประจำวันที่   9  กุมภาพันธ์  2559                             รายการ       


ราคา

(บาท / กก.)

ผลปาล์มทะลาย

4.80-5.70


 หมายเหตุ : อัพเดตราคาปาล์มก่อน 12.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง
ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2559

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2558

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2557

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2556

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2555

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2554

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2553

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2552

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2551

my fiance cheated on me click marriage affairs
why married men cheat on their wives centaurico.com wife cheat story
walgreen online coupon walgreens photos coupon code free prescription discount card
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-3300 0-7727-3842 แฟกซ์ 0-7727-3300 e-mail address : surat@dit.go.th