สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมการค้าภายใน
ข้อมูลมาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สินค้าเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อ ร้านถูกใจ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กฎหมายในความรับผิดชอบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน
ข้อมูลพลังงาน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ ( สุราษฎร์ธานี)
ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี... "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนางานการค้าภายใน"
cheat on husband all wives cheat reasons women cheat on their husbands
about abortions i want an abortion what is an abortion clinic
spy app for cell phone cell phone tapping software spyware apps

ราคาสินค้าปาล์มน้ำมัน 

ประจำวันที่  4  กันยายน  2558                             รายการ       


ราคา

(บาท / กก.)

ผลปาล์มทะลาย

3.20-3.50


 หมายเหตุ : อัพเดตราคาปาล์มก่อน 12.00 น.

ข้อมูลย้อนหลัง

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2558

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2557

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2556

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2555

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2554

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2553

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2552

ราคาปาล์มน้ำมัน ปี 2551

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27/8 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7727-3300 0-7727-3842 แฟกซ์ 0-7727-3300 e-mail address : surat@dit.go.th