แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
จังหวัดสกลนคร
กฏหมายในความรับผิดชอบ
โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร
สินค้าเกษตรสำคัญ
ราคาสินค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการธงฟ้า - ราคาประหยัด
โชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
ข้อมูลเศรษฐกิจ
ถนนคนเดิน "ข้าวใหม่ ปลามัน"
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ข้าวสารเฉลิมพระเกียรติ
เที่ยวเมืองสกล
สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
เก็บมาฝาก
Link ต่างๆ
โครงการบัณฑิตอาสาพาณิชย์
กิจกรรมสำคัญ
คืนความสุขให้คนในชาติ
 
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม
 
รายชื่อโรงแรม

ชื่อโรงแรม
สถานที่ประกอบการ
หมายเลขโทรศัพท์
ค่าบริการ/คืน
อำเภอเมืองสกลนคร      
โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก 399 ถ.คูเมือง 0-4273-3771-4 840-600-630- บาท
โรงแรมอิมพีเรียล 1892 ถ.สุขเกษม 0-4271-1119 390-590-690 บาท
โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ 383/14 ถ.ไอทียู 0-4271-4886 700-900-1,100 บาท
โรงแรมดุสิต 1784 ถ.ยุวพัฒนา 0-4271-1198-9 650-950-1,200 บาท
โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 0-4271-6797-9 500-600 บาท
โรงแรมพีซีพาเลซ 1780 (ข้างบึงหนองสนน) 0-4273-3911 300-350 บาท
โรงแรมชินาชาติ 223/14 ถ.มรรคาลัย 0-4271-1012 500 บาท
โรงแรม MC สแควร์ ต.ธาตุเชิงชุม 0-4271-6947 230-350 บาท
โรงแรมบุญเกียรติ 479 ถ.เลี่ยงเมือง 0-4274-3722 400-450 บาท

รายชื่ออพาร์ทเมนท์

ชื่ออพาร์ทเมนท์

สถานที่ประกอบการ

หมายเลขโทรศัพท์

ค่าบริการ/คืน

JPK แมนชั่น 242/39 อ.เมือง 0-4271-6557 200-280-300 บาท
สกลอพาร์ทเมนท์ ต.ธาตุเชิงชุม 0-4271-4705 350-400-450 บาท
LP อพาร์ทเมนท์ ต.ธาตุเชิงชุม 0-4271-7154 230-320-350 บาท
JC อพาร์ทเมนท์ ต.ธาตุเชิงชุม 0-4274-3431 200-290 บาท
อินทนิล อพาร์ทเมนท์ ต.ธาตุเชิงชุม 08-6218-4795 400-600 บาท

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-3650 แฟกซ์ 0-4271-3650 e-mail address : sakon@dit.go.th