กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
กรมการค้าภายในเชื่อมโยงขายข้าว ช่วยเหลือชาวนา
กรมการค้าภายในเชื่อมโยงขายข้าว ช่วยเหลือชาวนา
กรมการค้าภายในเชื่อมโยงขายข้าว ช่วยเหลือชาวนา
       เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมการค้าภายในได้เชื่อมโยงจัดหาตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง ขณะนี้กรมได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในการจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรสำหรับจำหน่ายข้าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดสรรพื้นที่ภายในท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีชาวนาจากจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าวสารมาจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด จัดสรรพื้นที่บริเวณภายในห้างเดอะมอลล์ สาขาบางแค ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีชาวนาจากจังหวัดสุรินทร์และนครปฐม นำข้าวสารมาจำหน่าย และบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) จัดสรรพื้นที่บริเวณภายในห้าง Jas Urban สาขาศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีชาวนาจากจังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ และชัยนาทนำข้าวสารมาจำหน่าย

    ทั้งนี้เกษตรกรผู้ผลิตข้าว ผู้บริโภค ที่มีความต้องการซื้อ-ขายข้าวโดยตรง สามารถแจ้งความต้องการของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือสามารถติดต่อได้ที่กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑ กรมการค้าภายใน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๔๗-๕๓๙๕ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน ๑๕๖๙
 
สรุปผลการเชื่อมโยงข้าวสารช่วยชาวนา
การดำเนินการในการช่วยเหลือชาวนาของกรมการค้าภายใน
สรุปจำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการจำหน่ายข้าวสาร
แบบฉลากบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร