ค้นหาข้อมูล
ท่องเที่ยวทั่วไทย
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ  คู่มือสำหรับประชาชน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
กรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
หนูณิชย์...พาชิม
รายชื่อผู้ประกอบการ
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
สาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
แนะนำจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดและขั้นตอนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชน (ศูนย์ดำรงธรรม)
รวมลิงค์รัฐวิสาหกิจ
รวมลิงค์ส่วนราชการ
Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
ยินดีต้อนรับสู่... เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
free android phone spy mobile phone monitoring software for android tracking app for android free
i dreamt my boyfriend cheated on me lovettsoftware.com would you cheat on your boyfriend
reasons married men cheat marriage affairs why do women cheat on their husbands
dating for married site cheat on your wife
why do men cheat on their wife developerstalk.com why do married men cheat on their wives
husbands who cheat click cheats
cheat on husband what makes a husband cheat My girlfriend cheated on me
find an affair sigridw.com meet and cheat
teenage abortion statistics go abortion clinics austin tx
locate by gps coordinates link spyware cell phone
prescription drug coupon open walgreens photo in store coupon
coupons free printable ps4haber.com drug rx coupons
my wife cheated on me with my father how many women cheat on husbands reasons why husband cheat
i cheated on husband go women cheat on men
pharmacy online coupon dotnetblogengine.net online discount pharmacy
prescription discount coupons coupons for viagra 2016 discount prescription drug cards
partial birth abortion abortion pill anti abortion stories
can i take flonase and zyrtec together canitake.net can i take flonase and zyrtec together
can i take acyclovir and valtrex can i take acyclovir and valtrex can i take acyclovir and valtrex
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
seroquel karensmith.us seroquel absetzen
etambutol site ethambutol ocular toxicity
lamisil cream used for lamisil cream nails lamisil cream for ringworm
voltaren retard allied.edu voltaren dolo
imodium plus matas ilo.dataflow.com.lb imodium plus matas
coupons for cialis new prescription coupon discount coupons for prescriptions
โครงการธงฟ้า - ราคาประหยัด

ธงฟ้า คืออะไร?
          คือสัญลักษณ์ที่ติดประดับไว้ในสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านอาหารสำเร็จรูป เพื่อแสดงว่าในสถานที่นั้น ๆ จะจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและอาหารสำเร็จในราคายุติธรรมให้กับประชาชนอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบด้านราคาสินค้าอีกทางหนึ่ง สร้าง  ความมั่นใจ ให้กับประชาชน "เมื่อเห็นธงฟ้าจะพบสินค้าราคาประหยัด"

วัตถุประสงค์
          เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ช่วยตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและ อาหารสำเร็จรูป ด้วยความร่วมมือจาก ห้างสรรพสินค้า , ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการให้การสนับสนุนอะไรบ้าง?
          (1) กรมการค้าภายในจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ "ธงฟ้า - ราคาประหยัด" ทางสื่อ โฆษณาต่าง ๆ เช่น ทางวิทยุ , โทรทัศน์ , หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  เพื่อชักชวนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเข้าไป ซื้อหาสินค้าและอาหารสำเร็จรูป ในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ธงฟ้า ซึ่งจะทำให้ร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และเกิดภาพพจน์ที่ดีแก่ร้านค้า

          (2) กรมการค้าภายในจะมอบวัสดุอุปกรณ์ธงฟ้า (ฟรี) ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของร้าน เช่น ธงราว - ผืน , ถุงพลาสติกหูหิ้ว , แก้วน้ำ , ถ้วยน้ำ , เหยือกน้ำ , จาน , ชาม , ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก , ป้ายแสดงรายการและราคาสินค้า ฯลฯ  เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการค้า และเป็นกำลังใจแก่ผู้ให้ความร่วมมือ กับทางราชการ


หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้า - ราคาประหยัด
          (1) เป็นร้านค้าจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ประเภทร้านข้าวราดแกงหรือร้านก๋วยเตี๋ยว หรือร้าน อาหารจานเดียว (ข้าวหมูแดง , ข้าวมันไก่ , ข้าวขาหมู ฯลฯ)
          (2) จำหน่ายอาหารราคาประหยัด ปกติไม่เกิน จาน / ชาม / ถุง ละ 20 บาท โดยมีปริมาณ คุณภาพ เหมาะสมกับราคา อาหารถูกหลักอนามัย ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
          (3) ร้านค้าเป็นหลักแหล่งอยู่ในที่ชุมชนพอสมควร สถานที่สะอาด มีโต๊ะ เก้าอี้ ไว้บริการเพียงพอ
          (4) ปิดป้ายแสดงรายการและราคาอาหารอย่างชัดเจนเปิดเผย
          (5) หากได้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องใช้วัสดุสัญลักษณ์ธงฟ้า - ราคาประหยัด ซึ่งกรมฯ / สำนักงานฯ มอบให้เฉพาะแต่ในร้านค้าเท่านั้น และหากทำผิดต่อหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานฯ จะเรียกวัสดุธงฟ้าฯ คืนทั้งหมด
          เครื่องหมายสัญลักษณ์ธงฟ้า - ราคาประหยัด กรมการค้าภายในสงวนลิขสิทธิ์ให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งกรมฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายไว้แล้ว

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามรายละเอียด ได้ที่

กรุงเทพฯ :  ที่กรมการค้าภายใน  โทร.  0-2547-5387
ส่วนภูมิภาค :  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :  สำนักงานการค้าภายใน 
                            จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                            ถ.สุขใจ อ.เมือง โทร.  0-3260-2263 , 
                            0-3260-2266

 

 

"เห็นธงฟ้า จะพบสินค้าราคาประหยัด"

 

 

 

 

 

rx pharmacy coupons justinkobel.com walgreens pharmacy coupons 2015
rite aid picture coupon prescription drug card us pharmacy discount card
ciprofloxacin uses use for ciprofloxacin cipro xl 500mg
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
61 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-2263, 0-3260-2266 แฟกซ์ 0-3260-2263 e-mail address : prachuap@dit.go.th