ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
กรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
หนูณิชย์...พาชิม
รายชื่อผู้ประกอบการ
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
สาระน่ารู้
เอกสารเผยแพร่
แนะนำจังหวัด
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดและขั้นตอนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชน (ศูนย์ดำรงธรรม)
รวมลิงค์รัฐวิสาหกิจ
รวมลิงค์ส่วนราชการ
Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
ค้นหาข้อมูล
ท่องเที่ยวทั่วไทย
ยินดีต้อนรับสู่... เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ
free android phone spy mobile phone monitoring software for android tracking app for android free
i dreamt my boyfriend cheated on me lovettsoftware.com would you cheat on your boyfriend
reasons married men cheat marriage affairs why do women cheat on their husbands
โครงการธงฟ้า - ราคาประหยัด

ธงฟ้า คืออะไร?
          คือสัญลักษณ์ที่ติดประดับไว้ในสถานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและร้านอาหารสำเร็จรูป เพื่อแสดงว่าในสถานที่นั้น ๆ จะจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคและอาหารสำเร็จในราคายุติธรรมให้กับประชาชนอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบด้านราคาสินค้าอีกทางหนึ่ง สร้าง  ความมั่นใจ ให้กับประชาชน "เมื่อเห็นธงฟ้าจะพบสินค้าราคาประหยัด"

วัตถุประสงค์
          เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ช่วยตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและ อาหารสำเร็จรูป ด้วยความร่วมมือจาก ห้างสรรพสินค้า , ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนราชการให้การสนับสนุนอะไรบ้าง?
          (1) กรมการค้าภายในจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ "ธงฟ้า - ราคาประหยัด" ทางสื่อ โฆษณาต่าง ๆ เช่น ทางวิทยุ , โทรทัศน์ , หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  เพื่อชักชวนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเข้าไป ซื้อหาสินค้าและอาหารสำเร็จรูป ในร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ธงฟ้า ซึ่งจะทำให้ร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น และเกิดภาพพจน์ที่ดีแก่ร้านค้า

          (2) กรมการค้าภายในจะมอบวัสดุอุปกรณ์ธงฟ้า (ฟรี) ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของร้าน เช่น ธงราว - ผืน , ถุงพลาสติกหูหิ้ว , แก้วน้ำ , ถ้วยน้ำ , เหยือกน้ำ , จาน , ชาม , ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก , ป้ายแสดงรายการและราคาสินค้า ฯลฯ  เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการค้า และเป็นกำลังใจแก่ผู้ให้ความร่วมมือ กับทางราชการ


หลักเกณฑ์ / เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้า - ราคาประหยัด
          (1) เป็นร้านค้าจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ประเภทร้านข้าวราดแกงหรือร้านก๋วยเตี๋ยว หรือร้าน อาหารจานเดียว (ข้าวหมูแดง , ข้าวมันไก่ , ข้าวขาหมู ฯลฯ)
          (2) จำหน่ายอาหารราคาประหยัด ปกติไม่เกิน จาน / ชาม / ถุง ละ 20 บาท โดยมีปริมาณ คุณภาพ เหมาะสมกับราคา อาหารถูกหลักอนามัย ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
          (3) ร้านค้าเป็นหลักแหล่งอยู่ในที่ชุมชนพอสมควร สถานที่สะอาด มีโต๊ะ เก้าอี้ ไว้บริการเพียงพอ
          (4) ปิดป้ายแสดงรายการและราคาอาหารอย่างชัดเจนเปิดเผย
          (5) หากได้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องใช้วัสดุสัญลักษณ์ธงฟ้า - ราคาประหยัด ซึ่งกรมฯ / สำนักงานฯ มอบให้เฉพาะแต่ในร้านค้าเท่านั้น และหากทำผิดต่อหลักเกณฑ์ / เงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานฯ จะเรียกวัสดุธงฟ้าฯ คืนทั้งหมด
          เครื่องหมายสัญลักษณ์ธงฟ้า - ราคาประหยัด กรมการค้าภายในสงวนลิขสิทธิ์ให้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งกรมฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายไว้แล้ว

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามรายละเอียด ได้ที่

กรุงเทพฯ :  ที่กรมการค้าภายใน  โทร.  0-2547-5387
ส่วนภูมิภาค :  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :  สำนักงานการค้าภายใน 
                            จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                            ถ.สุขใจ อ.เมือง โทร.  0-3260-2263 , 
                            0-3260-2266

 

 

"เห็นธงฟ้า จะพบสินค้าราคาประหยัด"

 

 

 

 

 

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
61 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-2263, 0-3260-2266 แฟกซ์ 0-3260-2263 e-mail address : prachuap@dit.go.th