โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม
สำหรับเจ้าหน้าที่
Link
ราคาสินค้าเกษตร
บทบาทหน้าที่
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลจังหวัด
จังหวัดเคลื่อนที่
เครือข่าย "อาสา ธงฟ้า 1569"
กรมการค้าภายใน
ราคากลางสินค้า
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สินค้าเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสำนักงาน
แผนพัฒนาจังหวัด
รายชื่อร้านถูกใจ จังหวัดปัตตานี
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี คำขวัญประจำจังหวัด " เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเสิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้"
why people cheat why women cheat how can people cheat
hiv/aids treatments open facts about hiv/aids
abortion essay laws on abortion abortion pill online
i think my boyfriend cheated on me parentpower.com i cheated on my boyfriend but i love him
my boyfriend cheated blog.perecruit.com how to cheat boyfriend
women wanting to cheat go so your wife cheated on you
your wife cheated on you link i want my wife to cheat
why wife cheat site women that cheat with married men
how many men have affairs blog.ivanovtech.com how many people cheat
my fiance cheated on me click marriage affairs
why women cheat on men blog.rewardsrunner.com the unfaithful husband
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6245 , 0-7333-7786 แฟกซ์ 0-7333-6246 e-mail address : pattani@dit.go.th