ราคาสินค้าเกษตร
บทบาทหน้าที่
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลจังหวัด
จังหวัดเคลื่อนที่
เครือข่าย "อาสา ธงฟ้า 1569"
กรมการค้าภายใน
ราคากลางสินค้า
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สินค้าเกษตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสำนักงาน
แผนพัฒนาจังหวัด
รายชื่อร้านถูกใจ จังหวัดปัตตานี
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม
สำหรับเจ้าหน้าที่
Link
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี คำขวัญประจำจังหวัด " เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเสิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้"
why people cheat why women cheat how can people cheat
hiv/aids treatments open facts about hiv/aids
abortion essay laws on abortion abortion pill online
i think my boyfriend cheated on me parentpower.com i cheated on my boyfriend but i love him
my boyfriend cheated blog.perecruit.com how to cheat boyfriend
women wanting to cheat go so your wife cheated on you
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-6245 , 0-7333-7786 แฟกซ์ 0-7333-6246 e-mail address : pattani@dit.go.th