ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
เกี่ยวกับสำนักงาน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระระเวลาปฏิบัติราชการ
โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2559
"ร้านหนูณิชย์...พาชิม"
การปฏิบัติการว่าด้วยการค้าข้าว
คู่มือประชาชน
กฎหมายในความรับผิดชอบ
ข้อมูลผู้ประกอบการ
ประชาสัมพันธ์แก๊สหุงต้ม
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน
กิจกรรมสำนักงาน
รายชื่อตลาดสดในจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อตลาดสด

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

ตลาดสด อ.ต.ก. 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ  

2

ตลาดสดเรวดี ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง   

3

ตลาดสดประชานิเวศน์ 3 123 ม.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง   

4

ตลาดสดสมบูรณ์ทรัพย์ 50/54/1 ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง   

5

ตลาดสินทอง 207/4 ม.6 ต.บางกระสอ อ.เมือง   

6

ตลาดสดท่าอิฐ 94/61 ม.5 ซ.มณียา ต.บางรักน้อย อ.เมือง  

7

ตลาดสดบางศรีเมือง ถ.ท่าน้ำนนท์ อ.เมือง   

8

ตลาดสด หจก.สมบัติเจริญ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง   

9

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง  ตลาดสดสีฟ้า

10

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง   

11

ตลาดสดเทศบาลไทรน้อย ม.1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย   

12

ตลาดหมู่บ้านรติรมย์ 67/9 ม.3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย   

13

ตลาดบุญตา ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บากรวย  

14

ตลาดโรงเจโพธิ์ทอง โรงเจโพธิ์ทอง ม.5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง  

15

ตลาดทรัพย์สง่าเซ็นเตอร์ 222/230 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง  

16

ตลาดเทศบาลบางบัวทอง ม.5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง  

17

ตลาดรุ่งเจริญ 85/13 ม.9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่  

18

ตลาดเจ้าพระยา 65 ม.10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่  

19

ตลาดพระปิ่น 3 ม.15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่  

20

ตลาดบางคูลัด 59/1 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่  

21

ตลาดกลางบางใหญ่ ซิตี้ 88 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่  

22

ตลาดชลประทาน  ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  

23

ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  

24

ตลาดสด พิชัย 131/88 ม.2 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  
 
 
 
 
 
 
                 
rite aid coupon code nin.je rx drugs coupons
 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี
15 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี อาคารพาณิชย์ ชั้น 2) 11000
โทร. 0 2591 6927 แฟกซ์ 0 2591 6927 e-mail address : nonthaburi@dit.go.th