ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี
เกี่ยวกับสำนักงาน
แผนผังแสดงขั้นตอนและระระเวลาปฏิบัติราชการ
งานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน
การปฏิบัติการว่าด้วยการค้าข้าว
กฎหมายในความรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์แก๊สหุงต้ม
ข้อมูลผู้ประกอบการ
กิจกรรมสำนักงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า 1569
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี คำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรี พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ...
spy app for cell phone cell phone tapping software spyware apps
hiv in africa pictures of hiv rashes aids transmission
รายชื่อตลาดสดในจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อตลาดสด

ที่อยู่

หมายเหตุ

1

ตลาดสด อ.ต.ก. 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ  

2

ตลาดสดเรวดี ซ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง   

3

ตลาดสดประชานิเวศน์ 3 123 ม.1 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง   

4

ตลาดสดสมบูรณ์ทรัพย์ 50/54/1 ม.1 ต.ท่าทราย อ.เมือง   

5

ตลาดสินทอง 207/4 ม.6 ต.บางกระสอ อ.เมือง   

6

ตลาดสดท่าอิฐ 94/61 ม.5 ซ.มณียา ต.บางรักน้อย อ.เมือง  

7

ตลาดสดบางศรีเมือง ถ.ท่าน้ำนนท์ อ.เมือง   

8

ตลาดสด หจก.สมบัติเจริญ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง   

9

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง  ตลาดสดสีฟ้า

10

ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง   

11

ตลาดสดเทศบาลไทรน้อย ม.1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย   

12

ตลาดหมู่บ้านรติรมย์ 67/9 ม.3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย   

13

ตลาดบุญตา ม.7 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บากรวย  

14

ตลาดโรงเจโพธิ์ทอง โรงเจโพธิ์ทอง ม.5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง  

15

ตลาดทรัพย์สง่าเซ็นเตอร์ 222/230 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง  

16

ตลาดเทศบาลบางบัวทอง ม.5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง  

17

ตลาดรุ่งเจริญ 85/13 ม.9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่  

18

ตลาดเจ้าพระยา 65 ม.10 ต.บางเลน อ.บางใหญ่  

19

ตลาดพระปิ่น 3 ม.15 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่  

20

ตลาดบางคูลัด 59/1 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่  

21

ตลาดกลางบางใหญ่ ซิตี้ 88 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่  

22

ตลาดชลประทาน  ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  

23

ตลาดสดเทศบาลนครปากเกร็ด ม.5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  

24

ตลาดสด พิชัย 131/88 ม.2 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  
 
 
                 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนนทบุรี
133 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2591 7883 แฟกซ์ 0 2591 6927 e-mail address : nonthaburi@dit.go.th