กรมการค้าภายใน ขอให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อ และเกษตรกรเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจขาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีที่ประชาชน ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายผลิตผล สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ
แนะนำสำนักงาน
ราคาน้ำมันประจำวันนี้
DOWNLONDแบบฟอร์ม
เว็บไซด์จังหวัดหนองคาย
นโยบายและมาตรการ
แนะนำกรมการค้าภายใน
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สินค้าเกษตร
รายชื่อผู้ประกอบการ
ร้านอาหารธงฟ้า/มิตรธงฟ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์


      
redirect website how to cheat with a married woman
about abortions abortion clinic houston what is an abortion clinic
    รายชื่อร้านอาหารธงฟ้า จังหวัดหนองคาย
รายชื่อร้านอาหารธงฟ้า จังหวัดหนองคาย จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูป ราคา 30-35 บาท
+more
    รายชื่อผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าวจังหวัดหนองคาย
+more
    สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดหนองคาย
+more
    บุคลากรสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ จำนวน 7 คน รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย (9 อำเภอ)
+more
    รายชือตลาดสดดีเด่น
รายชื่อตลาดสดดีเด่น จังหวัดหนองคาย
+more
    รายฃื่อร้านค้าก๊าซหุงต้ม
รายชื่อร้านค้าก๊าซหุงต้มในจังหวัดหนองคาย
+more
    โครงการตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 57/58
โครงการตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 57/58 ข้าวนาปี - ข้าวนาปรัง
+more
    งานธงฟ้าราคาประหยัด ปี 2558 จังหวัดหนองคาย เดือน มิถุนายน 2558
แผนกำหนดการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ปี 2558 และใบสมัคร สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานธงฟ้าฯ
+more
    รายชื่อร้านจำหน่ายน้ำตาลทราย
รายชื่อร้านจำหน่ายน้ำตาลทราย จังหวัดหนองคาย
+more
    กิจกรรมของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
กิจกรรมของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
+more
    รายชื่อผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง
รายชื่อผู้ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้าง จังหวัดหนองคาย
+more
    เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ เหมาะแก่การนำไปมอบให้คนที่เรารักในช่่วงเทศกาลปีใหม่
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ เหมาะแก่การนำไปมอบให้คนที่เรารักในช่่วงเทศกาลปีใหม่
+more
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00035917
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
อาคารพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-0069, 0-4246-4375 แฟกซ์ 0-4242-0069,0-4246-4375 e-mail address : nongkhai@dit.go.th