แนะนำสำนักงาน
ราคาน้ำมันประจำวันนี้
DOWNLONDแบบฟอร์ม
เว็บไซด์จังหวัดหนองคาย
นโยบายและมาตรการ
แนะนำกรมการค้าภายใน
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สินค้าเกษตร
รายชื่อผู้ประกอบการ
ร้านอาหารธงฟ้า/มิตรธงฟ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
กรมการค้าภายใน ขอให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคา ก่อนตัดสินใจซื้อ และเกษตรกรเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจขาย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีที่ประชาชน ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายผลิตผล สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ


     

 

รายชื่อร้านอาหารธงฟ้า จังหวัดหนองคาย
รายชื่อร้านอาหารธงฟ้า จังหวัดหนองคาย จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูป ราคา 20-25 บาท
+more
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดหนองคาย
+more
รายชื่อร้านอาหารธงฟ้า
รายชื่อร้านอาหารธงฟ้า จังหวัดหนองคาย
+more
รายชือตลาดสดดีเด่น
รายชื่อตลาดสดดีเด่น จังหวัดหนองคาย
+more
รายฃื่อร้านค้าก๊าซหุงต้ม
รายชื่อร้านค้าก๊าซหุงต้มในจังหวัดหนองคาย
+more
รายชื่อร้านจำหน่ายน้ำตาลทราย
รายชื่อร้านจำหน่ายน้ำตาลทราย จังหวัดหนองคาย
+more
โครงการธงฟ้าราคาประหยัด AEC ครั้งที่ 1 จังหวัดหนองคาย
งานการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
+more
รายชื่อผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง
รายชื่อผู้ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้าง จังหวัดหนองคาย
+more
รายชื่อผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าวจังหวัดหนองคาย
+more
กิจกรรมของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
กิจกรรมของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
+more
บุคลากรสำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ จำนวน 8 คน รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย (9 อำเภอ)
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00029611
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
อาคารพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทร. 0-4242-0069, 0-4246-4375 แฟกซ์ 0-4242-0069,0-4246-4375 e-mail address : nongkhai@dit.go.th