ทำเนียบบุคลากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การกำกับดูแลราคาสินค้าและฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบราคา
กิจกรรมสำนักงานฯ
กรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาด และความเป็นธรรมทางการค้า
how often do women cheat on their husbands riaservicesblog.net husband cheated
i cheated on my husband with my ex blog.sitters4charities.org my husband cheated on me what do i do
why women cheat on their husband boomasontennis.com how to catch a cheater
my fiance cheated on me wives that cheat marriage affairs
women who cheat on husband link wives cheat
girl first time sex stories and pictures moms sex stories free sex stories with pictures
adult xxx stories read perverted stories adult video on demand
clinic abortion bayes.co.uk pro abortion
how to terminate a pregnancy naturally how late can you have an abortion medication abortion
dilation and curettage risks blog.lakerestoration.com abortion side effects
best free spyware for android phones text tracking spyware for phones
best free pharmacy discount card link walgreens photo coupons in store
coupons free printable ps4haber.com drug rx coupons

รายงานภาวะสินค้า ไข่ไก่ (สก.10)
จังหวัดนครนายก
วันที่  16  ธันวาคม พ.ศ.2558

1.ราคา

บาท/กก.

สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
หน้าฟาร์ม
ราคาขายส่ง
ราคาขายปลีก
ไข่
  ไก่เบอร์ 0 2.80 - 2.80 3.00- 3.10
3.20 - 3.30
  ไก่เบอร์ 1 2.70 - 2.70 2.90 - 3.00
3.10 - 3.20
  ไก่เบอร์ 2 2.60 - 2.60 2.80 - 2.90
3.00 - 3.10
  ไก่เบอร์ 3 2.50 - 2.50 2.70 - 2.80
2.90 - 3.00
  ไก่เบอร์ 4 2.40 - 2.40 2.60 - 2.70
2.80 - 2.90
  ไก่เบอร์ 5 2.30 - 2.30
-
-
  ไก่คละ
2.50 - 2.50
-
-

2. ภาวะการผลิต/การตลาด   
ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม ราคาขายส่งและราคาขายปลีก ทรงตัว
 

3. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

 -

why married men cheat on their wives centaurico.com wife cheat story
rx pharmacy coupons justinkobel.com walgreens pharmacy coupons 2015
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3731-5389 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569 แฟกซ์ 0-3731-5389 e-mail address : nayok@dit.go.th