ทำเนียบบุคลากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การกำกับดูแลราคาสินค้าและฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบราคา
กิจกรรมสำนักงานฯ
กรมการค้าภายใน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำ ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาด และความเป็นธรรมทางการค้า
how often do women cheat on their husbands riaservicesblog.net husband cheated
i cheated on my husband with my ex blog.sitters4charities.org my husband cheated on me what do i do
why women cheat on their husband boomasontennis.com how to catch a cheater
my fiance cheated on me wives that cheat marriage affairs
women who cheat on husband link wives cheat

รายงานภาวะสินค้า ไข่ไก่ (สก.10)
จังหวัดนครนายก
วันที่  2 5  มีนาคม พ.ศ.2558

1.ราคา

บาท/กก.

สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
หน้าฟาร์ม
ราคาขายส่ง
ราคาขายปลีก
ไข่
  ไก่เบอร์ 0 2.30 - 2.30 2.50 - 2.60
2.70 - 2.80
  ไก่เบอร์ 1 2.20 - 2.20 2.40 - 2.50
2.60 - 2.70
  ไก่เบอร์ 2 2.10 - 2.10 2.30 - 2.40
2.50 - 2.60
  ไก่เบอร์ 3 2.00 - 2.00 2.20 - 2.30
2.40 - 2.50
  ไก่เบอร์ 4 2.10 - 2.10 2.10 - 2.20
2.30 - 2.40
  ไก่เบอร์ 5 1.90 - 1.90
-
-
  ไก่คละ
2.00 - 2.00
-
-

2. ภาวะการผลิต/การตลาด   
ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม ราคาขายส่งและราคาขายปลีก ทรงตัว
 

3. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

 -

why married men cheat on their wives centaurico.com wife cheat story
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3731-5389 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569 แฟกซ์ 0-3731-5389 e-mail address : nayok@dit.go.th