ทำเนียบบุคลากร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การกำกับดูแลราคาสินค้าและฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบราคา
กิจกรรมสำนักงานฯ
กรมการค้าภายใน

รายงานภาวะสินค้า ไข่ไก่ (สก.10)
จังหวัดนครนายก
วันที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

1.ราคา

บาท/กก.

สินค้า/ชนิดสินค้า
ราคา
หน้าฟาร์ม
ราคาขายส่ง
ราคาขายปลีก
ไข่
  ไก่เบอร์ 0 3.00 - 3.00 3.20- 3.30
3.40 - 3.50
  ไก่เบอร์ 1 2.90 - 2.90 3.10 - 3.20
3.30 - 3.40
  ไก่เบอร์ 2 2.80 - 2.80 3.00 - 3.10
3.20 - 3.30
  ไก่เบอร์ 3 2.70 - 2.70 2.90 - 3.00
3.10 - 3.20
  ไก่เบอร์ 4 2.60 - 2.60 2.80 - 2.90
3.00 - 3.10
  ไก่เบอร์ 5 2.50 - 2.50
-
-
  ไก่คละ
2.70 - 2.70
-
-

2. ภาวะการผลิต/การตลาด   
ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม ราคาขายส่งและราคาขายปลีก ทรงตัว
 

3. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

 -

why married men cheat on their wives centaurico.com wife cheat story
rx pharmacy coupons justinkobel.com walgreens pharmacy coupons 2015
free prescription cards discount coupons for pharmacy walgreens promo
 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทร. 0-3731-5389 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1569 แฟกซ์ 0-3731-5389 e-mail address : nayok@dit.go.th