ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม
ราคาสินค้าเกษตร
รายชื่อผู้ประกอบการ
สินค้าอุปโภคบริโภค
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อตลาดสดที่สำคัญในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอ
ชื่อตลาด
ที่ตั้ง
ชื่อผู้ติดต่อ
เมือง
ตลาดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ถนนนิเวศพิศาล ต.จองคำ
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่อ่องสอน
โทร. 0-5361-1236
ขุนยวม
ตลาดเช้า
ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย จำกัด
แม่ลาน้อย
ตลาดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
ถนนแหล่งพาณิชย์ ต.แม่ลาน้อย
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
โทร. 0-5368-9023
แม่สะเรียง
ตลาดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ถนนเวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
โทร. 0-5368-1231
แม่สะเรียง
ตลาดสดจอมแจ้ง
329/1 ม.4 ต.แม่สะเรียง
นางยุพา ตายา
ปางมะผ้า
ตลาดสดปางมะผ้า
ถนนปางมะผ้า-ปาย ต.สบป่อง
นายสำราญ มะโนจิตต์
โทร. 0-5361-7073,
08-1883-4170
ปาย
ตลาดแสงทองอร่าม
138 ม.8 ต.เวียงใต้
นายวีระชัย แสงทองอร่าม
โทร. 08-9755-1840
ปาย
ตลาดสดสนามบิน
ถนนเขตเขลางค์ ต.เวียงใต้
สำนักงานเทศบาลตำบลปาย
โทร. 0-5369-9196
ปาย
ตลาดเทศบาลตำบลปาย
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปาย ต.ปาย
สำนักงานเทศบาลตำบลปาย
โทร. 0-5369-9196

รายชื่อตลาดนัดชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอ
ชื่อตลาด
ที่ตั้ง
ชื่อผู้ติดต่อ
เมือง
ตลาดนัดอำเภอเมือง
ทุกวันอาทิตย์
ถนนรุ่งเรืองการค้า ต.จองคำ
นายจันทร์พล ฟองแก้ว
โทร. 0-5361-4050
ขุนยวม
ตลาดนัดอำเภอขุนยวม
ทุกวันจันทร์
สนามบินเก่า ม.1 ต.ขุนยวม
สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม
โทร. 0-5369-1109
แม่ลาน้อย
ตลาดนัดอำเภอแม่ลาน้อย
ทุกวันอังคาร
บริเวณหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
ต.แม่ลาน้อย
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
โทร. 0-5368-9023
แม่สะเรียง
ตลาดนัดอำเภอแม่สะเรียง
ทุกวันเสาร์
บริเวณหน้าโรงพยาบาล
อำเภอแม่สะเรียง
ถนนแม่สะเรียง-เชียงใหม่
ต.แม่สะเรียง
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
โทร. 0-5368-1231
สบเมย
ตลาดนัดอำเภอสบเมย
ทุกวันอังคาร
หน้าสถานีตำรวจภูธร
อำเภอสบเมย
ต.แม่สวด
อบต. แม่สวด
โทร. 0-5361-8107
ปางมะผ้า
ตลาดนัดอำเภอปางมะผ้า
ทุกวันอังคาร
ถนนปางมะผ้า-ปาย ต.สบป่อง
นายสำราญ มะโนจิตต์
โทร. 0-5361-7073,
08-1883-4170
ปาย
ตลาดนัดอำเภอปาย
ทุกวันพุธและวันจันทร์
ตลาดสดสนามบิน
ถนนเขตเขลางค์ ต.เวียงใต้
สำนักงานเทศบาลตำบลปาย
โทร. 0-5369-919
ปาย
ตลาดนัดอำเภอปาย
ทุกวันพุธและวันจันทร์
หลังสถานีตำรวจภูธรอำเภอปาย
ต.เวียงใต้
นายวีระชัย แสงทองอร่าม
โทร. 08-9755-1840
 
 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
122/10 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5362-0492-3 แฟกซ์ 0-5362-0492 e-mail address : hongson@dit.go.th