แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
รายชื่อผู้ประกอบการค้า
รายชื่อผู้รับซื้อสินค้าเกษตร
ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารประจำวัน
ราคาสินค้าเกษตร
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
งานพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค
โครงการบัณฑิตอาสาพาณิชย์
สินค้า OTOP
ข้อมูลจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
สนง.การค้าภายในจังหวัดเลย "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม" ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ราคาไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย

ลำดับ

รายการ

ขนาด

ราคา/ถุง

หมายเหตุ

1

ดอกดาวเรือง

4x8

5.-

มีจำนวนมาก

2

ดอกผีเสื้อ

4x7

5.-

 

3

ดอกพีทูเนีย

4x7

5.-

 

4

ต้นคริสมาส

4 1/2x9 ,5x10, 5 1/2x11

15-35

 

5

ไวท์คริสมาส

4 1/2x9 ,5x10,5 1/2x11

15-35

 

6

ต้นสร้อยไก่

3 1/2 x7

3.-

 

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00047329
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
302/9 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0-4281-1485 แฟกซ์ 0-4281-1470 e-mail address : loei@dit.go.th