แนะนำสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
ร้องเรียน Hotline แม่บ้าน 1569
โครงการต่างๆ ของสำนักงาน
ข้อมูลในจังหวัด
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลราคาสินค้า
ข้อมูลสินค้าเกษตร
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

แผนการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558

จังหวัดลำปาง

ประจำเดือนธันวาคม 2557

ครั้งที่

วันที่จัดงาน

สถานที่

1

15 – 17 ธ.ค. 57

ลานเอนกประสงค์

ข้างที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

2

19 – 21 ธ.ค. 57

บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ทะ

3

23 – 25 ธ.ค. 57

ตลาดนัดคลองถม

อำเภอห้างฉัตร

4

27 – 29 ธ.ค. 57

ตลาดนัดคลองถม

อำเภอเกาะคา


***สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมจำหน่ายสินค้าในงานฯ 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ผู้จำหน่ายปุ๋ยในจังหวัดลำปาง
รายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยในจังหวัดลำปาง
+more
ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ
ราคาจำหน่ายแนะนำ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2557
+more
โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน
โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน
+more
ราคาข้าวเปลือกประจำวันจังหวัดลำปาง
ประจำวันที่ 10 กันยายน 2557
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00064620
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง... 52000
โทร. (054) 265087-8 , 265160 แฟกซ์ (054) 265087-8 e-mail address : Lampang@dit.go.th