ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ
แนะนำสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
ร้องเรียน Hotline แม่บ้าน 1569
โครงการต่างๆ ของสำนักงาน
ข้อมูลในจังหวัด
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลราคาสินค้า
ข้อมูลสินค้าเกษตร
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

แผนการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558

จังหวัดลำปาง

ประจำเดือนมกราคม 2558

ครั้งที่

วันที่จัดงาน

สถานที่

1

19 - 21 ม.ค. 58

ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก

2

23 - 25 ม.ค. 58

สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี

3

27 - 29 ม.ค. 58

หน้าตลาดสดเทศบาลสบปราบ

4

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 58

สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม


***สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมจำหน่ายสินค้าในงานฯ 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
+more
ผู้จำหน่ายปุ๋ยในจังหวัดลำปาง
รายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยในจังหวัดลำปาง
+more
ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ
ราคาจำหน่ายแนะนำ ระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2557
+more
โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน
โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน
+more
ราคาข้าวเปลือกประจำวันจังหวัดลำปาง
ประจำวันที่ 10 กันยายน 2557
+more
คำสั่งงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่ 6/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร (12 พ.ย.57)
คำสั่งงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่ 6/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร (12 พ.ย.57)
+more
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557 (ฉบับที่ 2) (14 ม.ค.58)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557 (ฉบับที่ 2) (14 ม.ค.58)
+more
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2557 (ฉบับที่ 2) (14 ม.ค.58)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2557 (ฉบับที่ 2) (14 ม.ค.58)
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00071510
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง... 52000
โทร. (054) 265087-8 , 265160 แฟกซ์ (054) 265087-8 e-mail address : Lampang@dit.go.th