โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
ร้องเรียน Hotline แม่บ้าน 1569
โครงการต่างๆ ของสำนักงาน
ข้อมูลสินค้าเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลราคาสินค้า
ข้อมูลในจังหวัด
แนะนำสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
cheat on husband website reasons women cheat on their husbands
my boyfriend cheated on me should i forgive him why does my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do
should i tell my girlfriend i cheated blog.zycon.com cheat on my girlfriend
i want my husband to cheat read my husband cheated on me blog
my girlfriend cheated on me with another girl sigridw.com why do men cheat on their girlfriends
do you cheat on your wife go wife cheated now what
my boyfriend thinks i cheated parentpower.com should i cheat on my boyfriend
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59
คณะรัฐมาตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการ ฯ โดยให้สินเชื่อเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อชะลอการขายผลผลิต ข้าวเปลือกหอมมะลิวงเงินสินเชื่อตันละ 13,500 บาท (สีได้ต้นข้าวไม่ต่ำกว่า 36 กรัม) และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวตันละ 11,300 บาท และเมล็ดคละตันละ 10,300 บาท ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559 เกษตรกรที่มียุ้งฉางหรือสหกรณ์การเกษตร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่เป็นลูกค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
+more
ผู้จำหน่ายปุ๋ยในจังหวัดลำปาง
รายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยในจังหวัดลำปาง
+more
โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน
โครงการร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจานให้ประชาชน
+more
ราคาข้าวเปลือกประจำวันจังหวัดลำปาง
ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
+more
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้และบริการเรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2558 (ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้และบริการเรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2558 (ฉบับที่ 2)
+more
คู่มือสำหรับประชาชน
.
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00087899
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง... 52000
โทร. (054) 265087-8 , 265160 แฟกซ์ (054) 265087-8 e-mail address : Lampang@dit.go.th