แนะนำสำนักงาน
ประชาสัมพันธ์
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
ร้องเรียน Hotline แม่บ้าน 1569
โครงการต่างๆ ของสำนักงาน
ข้อมูลในจังหวัด
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้อมูลราคาสินค้า
ข้อมูลสินค้าเกษตร
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ถ่านหินลือชา รถม้อลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งานพระธาตุลือไกล ฝึกช้างให้ลือโลก


 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
ขอเชิญร่วมงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557 ระดับอำเภอ

ครั้งที่

วันที่

สถานที่

1

16 - 18 พฤษภาคม 2557

อำเภอห้างฉัตร

2

20 - 22 พฤษภาคม 2557

อำเภอเมืองปาน

3

24 - 26 พฤษภาคม 2557

อำเภอแจ้ห่ม

4

28 - 30 พฤษภาคม 2557

อำเภอวังเหนือ

5

1 - 3 มิถุนายน 2557

อำเภองาว

ใบสมัครเข้าร่วมงานธงฟ้า จ.ลำปาง


ผู้จำหน่ายปุ๋ยในจังหวัดลำปาง
รายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยในจังหวัดลำปาง
+more
ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ
ราคาจำหน่ายแนะนำ ระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2557
+more
ราคาข้าวเปลือกประจำวันจังหวัดลำปาง
ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2557
+more
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2557
การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดฯ ระดับอำเภอ
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00048092
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง... 52000
โทร. (054) 265087-8 , 265160 แฟกซ์ (054) 265087-8 e-mail address : Lampang@dit.go.th