แนะนำกรมการค้าภายใน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าวนาปรัง ปี 2558
การบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
ร้านหนูณิชย์...พาชิม
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
รับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1569
รายชื่อผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้
คู่มือสำหรับประชาชน
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร " กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก "
my husband cheated on me my wife cheated on me with my father how to cheat on wife

                                 

 รายงานภาวะสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดกำแพงเพชร


คลิ๊ก


วิธีเรียกดูรายงาน  1. เลือกจังหวัดที่ต้องการ

                     2. เลือกวันที่ เดือน ปี ที่ต้องการ

 

หมายเหตุ   รายงานจะแสดงเฉพาะในวันอังคาร ของ

      สัปดาห์ ในช่วงฤดูกาลที่มีการซื้อ-ขาย เท่านั้น

 คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00082240
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5570-5100 - 1, 0-5570-5170 แฟกซ์ 0-5570-5100-1 e-mail address : kamphaeng@dit.go.th