แนะนำกรมการค้าภายใน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าวนาปรัง ปี 2558
การบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58
ร้านหนูณิชย์...พาชิม
รับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1569
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
รายชื่อผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร " กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก "

                                 

 รายงานภาวะสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดกำแพงเพชร


คลิ๊ก


วิธีเรียกดูรายงาน  1. เลือกจังหวัดที่ต้องการ

                     2. เลือกวันที่ เดือน ปี ที่ต้องการ

 

หมายเหตุ   รายงานจะแสดงเฉพาะในวันอังคาร ของ

      สัปดาห์ ในช่วงฤดูกาลที่มีการซื้อ-ขาย เท่านั้น

 คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00079255
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5570-5100 - 1, 0-5570-5170 แฟกซ์ 0-5570-5100-1 e-mail address : kamphaeng@dit.go.th