กรมการค้าภายใน
home
1569
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
ข่าวสมัครงาน

กรมการค้าภายในจะดำเนินการคัดเลือก  ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 โดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อประเมินทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัว เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ห้อง 21203 กรมการค้าภายใน และจะทำการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560
ที่มา