คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตขนย้ายน้ำมันปาล์มและการขออนุญาตขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ
ข้อมูลราคาไข่ไก่
ข้อมูลราคาสุกร
ข้อมูลมะพร้าว
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลปาล์มน้ำมัน
ข้อมูลกาแฟ
เครือข่ายแม่บ้าน 1569
แนะนำร้านอาหารธงฟ้า
ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตร
สถิติราคาสินค้า
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
โครงการอาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดธงฟ้า
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
จังหวัดชุมพร
กิจกรรมของสำนักงาน
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
ข้อมูลมะพร้าว
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
*.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*.:/คำขวัญจังหวัด/*.:。✿*゚¨゚✿.ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก /วิสัยทัศน์จังหวัด/ *.:。✿゚¨゚✿.ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง 2 ฝั่งทะเล*.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*
why people cheat online how can people cheat
spyware android phone mobile spyware for android android text spy appวันศุกร์  ที่4 กันยายน 2558 ( ณ เวลา 10.00 น. )บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

3.30

บจ.กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

3.15

บจ.ภูพาณิชย์ปาล์มน้ำมัน

หยุดรับซื้อ

บจ.มิตรเจริญปาล์มออยล์

3.20

บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (ท่าแซะ)

3.20

บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (ทุ่งคา)

3.20

บจ.สวีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

3.00

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

3.20

สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด

3.15

บจ.ชุมพรเอส.พี.ปาล์มออยล์

3.00

                                                                                                                                   
***********
หมายเหตุ : เป็นราคารับซื้อ ณ หน้าโรงงาน  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด

 <สถิติผู้เยี่ยมชม <เริ่มวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553> 

 คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00463144
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 3) ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-3959, 0-7750-6462 แฟกซ์ 0-7750-4058 e-mail address : chumphon@dit.go.th