ข้อมูลราคาไข่ไก่
ข้อมูลราคาสุกร
ข้อมูลมะพร้าว
สำหรับเจ้าหน้าที่
กรมการค้าภายใน
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลปาล์มน้ำมัน
ข้อมูลกาแฟ
เครือข่ายแม่บ้าน 1569
แนะนำร้านอาหารธงฟ้า
ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตร
สถิติราคาสินค้า
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
โครงการอาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดธงฟ้า
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
จังหวัดชุมพร
กิจกรรมของสำนักงาน
ร้านอาหารมิตรธงฟ้า
โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ"
ข้อมูลมะพร้าว
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
*.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*.:/คำขวัญจังหวัด/*.:。✿*゚¨゚✿.ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก /วิสัยทัศน์จังหวัด/ *.:。✿゚¨゚✿.ชุมพรน่าอยู่ ประตูทอง 2 ฝั่งทะเล*.:。✿*゚¨゚✎・✿.。.:*วันพุธที่ 28 มกราคม 2558บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

5.60

บจ.กลุ่มปาล์มธรรมชาติ

5.60

บจ.ภูพาณิชย์ปาล์มน้ำมัน

6.10

บจ.มิตรเจริญปาล์มออยล์

6.10

บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (ทุ่งคา)

5.50

บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (ท่าแซะ)

5.50

บจ.สวีอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

6.10

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด

6.15

สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด

6.30

บจ.ชุมพรเอส.พี.ปาล์มออยล์

6.30

                                                                                                                                   
***********
หมายเหตุ : เป็นราคารับซื้อ ณ หน้าโรงงาน วันนี้สืบราคาเวลา 10.00น.

 <สถิติผู้เยี่ยมชม <เริ่มวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553> 

 คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00344473
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 3) ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-3959, 0-7750-6462 แฟกซ์ 0-7750-4058 e-mail address : chumphon@dit.go.th