โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ประกาศราคารับซื้อลำไย ปี 2557
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
ก๊าซหุงต้ม
ประกาศราคาซื้อขายลิ้นจี่จังหวัดเชียงราย
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม สคน.
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
การกำกับดูแล
แนะนำสำนักงาน
แนะนำกรมการค้าภายใน
สถานการณ์สินค้าเกษตร 13 รายการ
จังหวัดเชียงราย
โรงแรมที่พัก, ร้านอาหารจังหวัดเชียงราย
Hot Line แม่บ้าน 1569
โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าเกษตร
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับ เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ลำค่าพระธาตุดอยตุง "
โครงสร้างอัตรากำลัง
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
+more
รวมน้ำใจช่วยเหลือชาวนา
ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันรวมน้ำใจสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาจังหวัดเชียงราย"
+more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 (ครั้งที่ 1) รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 (ครั้งที่ 1) รอบที่ 2
+more
ราคาถั่วเหลือง
ราคาถั่วเหลือง
+more
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงาน โรงสี ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานโรงสี
+more
ข่าวกรมการค้าภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการค้าภายใน
+more
ราคาเมล็ตกาแฟ (สก.8)
ราคาเมล็ตกาแฟ จังหวัดเชียงราย
+more
ราคาสุกร
ราคาสุกรในจังหวัดเชียงราย
+more
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 (รอบ2)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556
+more
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเพื่อช่วยปฎิบัติงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบ2
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ลูกจ้างเพื่อช่วยปฎิบัติงานตามสโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 รอบ2
+more
ราคาไข่ไก่
ราคาไข่ไก่ในจังหวัดเชียงราย
+more
การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
+more
การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
+more
ราคามันสำปะหลังประจำวัน
จังหวัดเชียงราย
+more
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฎิบัติงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2
+more
กรมการค้าภายในเข้มตรวจโรงบรรจุและร้านค้าก๊าซหุงต้มทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
จากการปรับราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนทั่วประเทศ กิโลกรัมละ 0.50 บาท/เดือน
+more
ประกาศราคารับซื้อลำไย ปี 2557 จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคารับซื้อลำไย วันที่ 29 กันยายน 2557
+more
ประกาศสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย เรื่อง ราคาซื้อขายลิ้นจี่จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2556
ประกาศราคาซื้อขายลิ้นจี่จังหวัดเชียงราย
+more
ข้าวโพดเลียงสัตว์
จังหวัดเชียงราย
+more
แผนธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2556
แผนการจัดงานธงฟ้า ปี 2556
+more
การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
+more
ประกาศ ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ
ประกาศ กกร. ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2557
+more
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58
รับสมัครตั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 57
+more
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00041863
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 0-5315-0196, 0-5317-7342 แฟกซ์ 0-5315-0196, 0-0-5317-7342 e-mail address : chiangrai@dit.go.th