ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม สคน.
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
การกำกับดูแล
แนะนำสำนักงาน
แนะนำกรมการค้าภายใน
สถานการณ์สินค้าเกษตร 13 รายการ
จังหวัดเชียงราย
Hot Line แม่บ้าน 1569
สินค้าเกษตร
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับ เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ลำค่าพระธาตุดอยตุง "
รายชื่อผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
จังหวัดเชียงราย
+more
โครงสร้างอัตรากำลัง
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
+more
ราคาเมล็ตกาแฟ (สก.8)
ราคาเมล็ตกาแฟ จังหวัดเชียงราย
+more
ราคาสุกร
ราคาสุกรในจังหวัดเชียงราย
+more
ราคาไข่ไก่
ราคาไข่ไก่ในจังหวัดเชียงราย
+more
การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
+more
การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
+more
ราคามันสำปะหลัง
จังหวัดเชียงราย
+more
การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปี ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
+more
ข่าวกรมการค้าภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการค้าภายใน
+more
ประกาศ ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ
ประกาศ กกร. ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2557
+more
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00043351
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 0-5315-0196, 0-5317-7342 แฟกซ์ 0-5315-0196, 0-0-5317-7342 e-mail address : chiangrai@dit.go.th