ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร
จังหวัดเชียงราย
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม สคน.
การกำกับดูแล
แนะนำสำนักงาน
แนะนำกรมการค้าภายใน
Hot Line แม่บ้าน 1569
สินค้าเกษตร
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับ เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ลำค่าพระธาตุดอยตุง "
my husband cheated on me my wife cheated on me with my father how to cheat on wife
how can people cheat redirect women want men
ราคาสุกร
ราคาสุกร
+more
ราคาไข่ไก่
ราคาไข่ไก่ในจังหวัดเชียงราย
+more
ราคามันสำปะหลังประจำวัน
ราคามันสำปะหลังวันนี้
+more
กระเทียม
จังหวัดเชียงราย
+more
โครงสร้างอัตรากำลัง
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
+more
ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง
การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค(One Roof)
+more
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00045005
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 0-5315-0196, 0-5317-7342 แฟกซ์ 0-5374-4263,0-5315-0196, 0-0-5317-7342 e-mail address : chiangrai@dit.go.th