ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม สคน.
การกำกับดูแล
แนะนำสำนักงาน
สินค้าเกษตร
แนะนำกรมการค้าภายใน
Hot Line แม่บ้าน 1569
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร
จังหวัดเชียงราย
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับ เหนือสุดแห่งสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ลำค่าพระธาตุดอยตุง "
my husband cheated on me my wife cheated on me with my father how to cheat on wife
how can people cheat redirect women want men
gonorrhea and chlamydia symptoms std online dating all stds
do you cheat on your wife link how to cheat your wife
i cheated on my husband with my ex blog.sitters4charities.org my husband cheated on me what do i do
i dreamt my boyfriend cheated on me click would you cheat on your boyfriend
reasons married men cheat marriage affairs why do women cheat on their husbands
women want men I cheated on my wife why married men have affairs
reasons married men cheat women cheat because My husband cheated on me
my fiance cheated on me click marriage affairs
why women cheat on men blog.rewardsrunner.com the unfaithful husband
indian sex stories dog sex stories adult intimate sex stories blog
why do husbands cheat tracyawheeler.com find an affair
signs of infidelity tfswhisperer.com reasons why married men cheat
adult dog sex stories link free online intimate sex stories
free android spy apps for texting best spy app for android spy software for phones
walgreens deal codinginterview.net coupons free
cvs promo open discount prescription cards
lasix pill gruene-kehl.de sildenafil citrate pill
cialis 60mg shouldersofgiants.co.uk celecoxib 100mg
discount prescription card ps.portalavis.net coupon for cialis
new prescription coupons modelosguayaquil.com coupons for viagra
can i take acyclovir and valtrex can i take acyclovir and valtrex can i take acyclovir and valtrex
can i take lamisil for more than 84 days can i take lamisil for more than 84 days can i take lamisil for more than 84 days
lisinopril and tamsulosin lisinopriland.net lisinopril and tamsulosin
cialis coupons and discounts copay cards for prescription drugs free prescription drug cards
coupons for cialis 2016 site cialis trial coupon
discount drug coupon go prescription savings cards
aidamar go aidabella
etambutol ethambutol mechanism of action ethambutol ocular toxicity
lamictal sivuoireet open lamictal masennus
buscopan smpc floridafriendlyplants.com buscopan cena
amoxiclav codesamples.in amoxi 1000
naproxen sodium westshoreprimarycare.com naproxen ratiopharm
amoxicillin 500 mg amoxilina para quem amamenta amoxicillin
pet prescription discount card cialis.com coupons discount coupon for cialis
diprosone vidal open diprosone et soleil

โครงสร้างอัตรากำลัง

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย 

พิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา
การค้าภายในจังหวัดเชียงราย
 
 


 
เบญจวรรณ ใจคำ
นักวิชาการ
พาณิชย์ชำนาญการ

อุไรวรรณ ปาร์กเกอร์
นักวิชาการ
พาณิชย์ปฏิบัติการ

ยุภาพร พรมใจยุ
นักวิชาการ
พาณิชย์ปฏิบัติการ

จรูญ ยานะ
เจ้าพนักงาน
การพาณิชย์ปฏิบัติการ

 
 

(ศุภกฤต  สิงห์พิสาร)
พนักงานขับรถยนต์


   ปิยะธิดา ขันทะเสน
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
เกียรติศักดิ์ อะทะวงษา
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


อัจฉรา จะมอ
พนักงานทำความสะอาดศิวาวุธ อุ่นศรี
พนักงานขับรถยนต์ 
 
clinic abortion bayes.co.uk pro abortion
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร. 0-5315-0196, 0-5317-7342 แฟกซ์ 0-5374-4263,0-5315-0196, 0-0-5317-7342 e-mail address : chiangrai@dit.go.th