รายชื่อผู้ประกอบการ
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำสำนักงาน
โครงการรับจำนำข้าว
งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
กิจกรรมสำนักงาน
สินค้าเกษตรเชียงใหม่
กำกับดูแลสินค้าและบริการ
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางสินค้า
สายด่วน 1569
ประกาศราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กระดานข่าว
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์"
how can people cheat open women want men
รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
+more
รายชื่อตลาดสดดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2555
+more
รายชื่อห้างสรรพสินค้า
จังหวัดเชียงใหม่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการค้าแก๊ส
จังหวัดเชียงใหม่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการณ์ห้องเย็น/ไซโลจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้ประกอบการณ์ห้องเย็น/ไซโลจังหวัดเชียงใหม่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว
รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว
+more
รายชื่อผู้ประกอบการลำไย
รายชื่อผู้ประกอบการลำไย
+more
รายชื่อผู้ประกอบการลิ้นจี่
รายชื่อผู้ประกอบการลิ้นจี่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการหอมหัวใหญ่
รายชื่อผู้ประกอบการหอมหัวใหญ่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการกระเทียม หอมแดง
รายชื่อผู้ประกอบการกระเทียม หอมแดง
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00124001
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
ชั้น ๒ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๖๕๙-๖๑ แฟกซ์ ๐-๕๓๑๑-๒๖๕๙-๖๑ e-mail address : chiangmai@dit.go.th