รายชื่อผู้ประกอบการ
แนะนำกรมการค้าภายใน
แนะนำจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำสำนักงาน
โครงการรับจำนำข้าว
งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
กิจกรรมสำนักงาน
สินค้าเกษตรเชียงใหม่
กำกับดูแลสินค้าและบริการ
การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางสินค้า
สายด่วน 1569
ประกาศราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กระดานข่าว
หน้าหลักติดต่อสำนักงานฯ ศูนย์ร้องเรียน 1569กระดานข่าว |  
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับ ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์"
how can people cheat open women want men
wives who cheat what is infidelity men who have affairs
free android phone spy mobile phone monitoring software for android tracking app for android free
pregnancy help dilation and curettage cpt side effects of the abortion pill
how to know your wife cheated i want my wife to cheat on me why cheat on your wife
รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ" จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
+more
รายชื่อตลาดสดดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2555
+more
รายชื่อห้างสรรพสินค้า
จังหวัดเชียงใหม่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการค้าแก๊ส
จังหวัดเชียงใหม่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการณ์ห้องเย็น/ไซโลจังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้ประกอบการณ์ห้องเย็น/ไซโลจังหวัดเชียงใหม่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว
รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว
+more
รายชื่อผู้ประกอบการลำไย
รายชื่อผู้ประกอบการลำไย
+more
รายชื่อผู้ประกอบการลิ้นจี่
รายชื่อผู้ประกอบการลิ้นจี่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการหอมหัวใหญ่
รายชื่อผู้ประกอบการหอมหัวใหญ่
+more
รายชื่อผู้ประกอบการกระเทียม หอมแดง
รายชื่อผู้ประกอบการกระเทียม หอมแดง
+more

คุณเข้ามาเป็นคนที่ 00129176
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
ชั้น ๒ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๖๕๙-๖๑ แฟกซ์ ๐-๕๓๑๑-๒๖๕๙-๖๑ e-mail address : chiangmai@dit.go.th