ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดต่างๆ
แนะนำสำนักงาน
Link
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คู่มือบริการประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ธงฟ้า
โครงการรับจำนำข้าวเปลืือกนาปี 2556/57
บุคลากร
ราคาน้ำมันประจำวัน
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ
 
แนะนำสำนักงาน
    หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
rite aid coupon code site rx drugs coupons

+more
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 - 3533 - 6531 , 0 - 3534 - 5661 แฟกซ์ 0 - 3533 - 6528 e-mail address : ayutthaya@dit.go.th