กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจสอบการซื้อ การจำหน่าย การนำเข้า การครอบครองและการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการนำเข้าและครอบครองกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ณ ตลาดไทและบริเวณใกล้เคียง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี