กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสินค้าของจังหวัดที่มีศักยภาพ และสามารถต่อยอดเป็นสินค้าอินทรีย์ ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์