กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งเสริมการตรลาดข้าว กข43 ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะเข้าร่วมเป็นผู้แทนจำหน่าย "ข้าวพันธ์ กข 43" กับเกษตรกรผู้ผลิต ณห้องประชุม 20610 ชั้น6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์