กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการวางระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทโรงสีหรือโรงปรับปรุงคุณภาพข้าว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน