กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ตรวจสอบภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาจำหน่ายรวมทั้งค่ากำเหน็จทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ณ ตลาดกรมภูธเรศ (ตลาดเยาวราชใหม่) เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร