กรมการค้าภายใน
home
1569 คู่มือประชาชน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ TH ปกติ ขาวพื้นดำ เหลืองพื้นดำ
Facebook Youtube Rss sitemap login TH TH EN
img_BannerMain
ข่าว/ประกาศกรม
icon ข่าวและกิจกรรม   

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ครั้งที่ 13/2560 ณ ห้องประชุม 20911 ชั้น 9 กรมการค้าภายใน